Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej obronę Lwowa w 1918 r. Katowice, 25 listopada 2018 r.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach zorganizowało znaczącą uroczystość upamiętniającą 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Obronę Lwowa 1918 r. Na uwagę i podziękowanie zasługuje fakt dużej życzliwości ze strony władz kościelnych, cywilnych i wojskowych. Dnia 25 listopada 2018 roku w Katowicach, w Kościele Garnizonowym, podczas uroczystej Mszy św. Proboszcz tej wojskowej parafii prałat ppłk dr Witold Mach w towarzystwie Pani Marii Ślepowrońskiej - Prezesa TML i KPW w Katowicach oraz Pani Heleny Sak - Nestorki katowickiego oddziału Towarzystwa, dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy w hołdzie Obrońcom Lwowa z 1918 r. w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tablica Obrońców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn Orląt Lwowskich, którego celem była inkorporacja Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieńczony sukcesem.

Władze Województwa Śląskiego reprezentował Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów, a stolicę regionu Wiceprezydent Katowic. Pod odsłoniętą tablicą wieńce złożyli również przedstawiciele Górnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obok licznych wiernych zgromadzonych w świątyni odnotować należy znaczącą obecność młodzieży licealnej, a mianowicie: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im. Gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. W. Pileckiego. Swą obecność zaznaczyli również harcerze z I Szczepu ZHP im. Obrońców Katowic. Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych liceów katowickich wystawiły poczty sztandarowe. Ponadto młodzież klasy wojskowej XV LO trzymała wartę przy tablicy Obrońców Lwowa, zaś młodzieżowy chór X LO ubarwił uroczystość śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Organista wykonał piękną maryjną pieśń „Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa”. Poezję o Lwowie Z. Herberta objawił aktor Teatru Śląskiego, Jerzy Głybin, a o bohaterskiej obronie Lwowa opowiedział wiceprezes Instytutu Lwowskiego - Bogdan Kasprowicz. Wyjątkowa uroczystość patriotyczno-religijna, w swoim przebiegu, dostarczyła niezwykłych wzruszeń nie tylko Lwowiakom i ich rodzinom, ale również przybyłym sympatykom. Ich wspólne składki pozwoliły ufundować tę tablicę pamiątkową.

Począwszy od homilii, wygłoszonej przez ks. prałata Stanisława Puchałę, a skończywszy na podziękowaniach - we wszystkich wypowiedziach przewijało się kilka motywów: bohaterstwo obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich i żołnierzy Wojska Polskiego), cmentarz Orląt we Lwowie, miasto „Semper Fidelis” Polsce i Kościołowi, polskość Lwowa i jego wkład w rozwój nauki i kultury, los przymusowych emigrantów na Śląsku oraz pozostałych Polaków we Lwowie.