Aktualności

Dnia 11 września 2023 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice dot. 158 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Katowicami a Lwowem. Wydarzenie to jest konsekwencją wcześniejszego porozumienia zawartego dnia 3 lipca 2019 r. w formie listu intencyjnego.
11 lipca 2023 roku, w osiemdziesiątą rocznicę Rzezi Wołyńskiej, w Katowicach uczczono pamięć pomordowanych na Kresach Polaków.
7 czerwca br. roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęconych nauce, kulturze i sztuce Kresów.Tytuł spotkania to: "Genialni - polska szkoła matematyczna we Lwowie."
Prezentacje przygotowali uczniowie z trzech katowickich liceów : XLO, XVLO i I LO pod kierunkiem wspaniałych pedagogów : Karzyny Pieśniak, Tomasza Antona i Andrzeja Warmuza.
Dzieląc się dobrą wiadomością TML i KPW O/Katowice powiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. nasza koleżanka pani Jadwiga Feifer, a od 2016 r. wiceprezes Towarzystwa, otrzymała odznaczenie – Srebrny Krzyż Zasługi!

Odznaczenie to zostało nadane przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a wręczył je Wicewojewoda Katowicki w uznaniu zasług Pani Feifer za długoletnią, społeczną, charytatywną pracę związaną z działalnościa naszego Towarzystwa a szczególnie za:
W dniu 17.04. 2023r. członkowie TML i KPW w siedzibie Katowickiego Oddziału uczestniczyli w pięknie zorganizowanej wielkanocnej uroczystości.
Od pierwszej chwili spotkania emanowała atmosfera pełna radości, ciepła i humoru.
Nastrój podbudowywany był bogactwem koloru uginającego się stołu, pełnych smakołyków i wszelkich pyszności.
Spotkanie trwało kilka godzin, a
załączone poniżej zdjęcia mogą być uzupełnieniem i potwierdzeniem wspomnianego nastroju.
Pod tym tytułem w dniu 10 marca br. w Instytucie Myśli Polskiej im. W.Kofantego w Katowicach przy ul.Teatralnej 4 odbyło się spotkanie - wykład z historykiem Tomaszem Kubą Kozłowskim. Organizatorem spotkania był Instytut Myśli Polskiej oraz TMLi KPW/O Katowice, a uczestnikami oprócz naszych członków uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy czterech katowickich szkół licealnych
Spotkanie z miłośnikiem i znawcą Kresów z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim
w Instytucie Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach przy
ul.Teatralnej 4
10 marca o godz. 10.30
W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczyli w nim członkowie (starsi i młodsi stażem) oraz zaproszeni goście: ks.dr Stanisław Puchała, Bogdan Kasprowicz – prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie,Stefan Gajda – prezes O/Górnośląskiego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,Zygmunt Partyka – prezes TMLiKPW O/Gliwice, Adam Żurawski i Andrzej Jaworski ( Tyligentne Batiary ) oraz zaprzyjaźnieni nauczyciele – K.Tarnawa-Pieśniak (XVLO), A.Warmuz i D.Szumski (IILO ).