Aktualności

Pod tym tytułem w dniu 10 marca br. w Instytucie Myśli Polskiej im. W.Kofantego w Katowicach przy ul.Teatralnej 4 odbyło się spotkanie - wykład z historykiem Tomaszem Kubą Kozłowskim. Organizatorem spotkania był Instytut Myśli Polskiej oraz TMLi KPW/O Katowice, a uczestnikami oprócz naszych członków uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy czterech katowickich szkół licealnych
Spotkanie z miłośnikiem i znawcą Kresów z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim
w Instytucie Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach przy
ul.Teatralnej 4
10 marca o godz. 10.30
W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczyli w nim członkowie (starsi i młodsi stażem) oraz zaproszeni goście: ks.dr Stanisław Puchała, Bogdan Kasprowicz – prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie,Stefan Gajda – prezes O/Górnośląskiego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,Zygmunt Partyka – prezes TMLiKPW O/Gliwice, Adam Żurawski i Andrzej Jaworski ( Tyligentne Batiary ) oraz zaprzyjaźnieni nauczyciele – K.Tarnawa-Pieśniak (XVLO), A.Warmuz i D.Szumski (IILO ).
Dnia 9 grudnia 2022 roku w Katowicach w siedzibie Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego odbyło się spotkanie pt. „Wypijmy za Lwów”. Gościem specjalnym był Pan Bogdan Stanisław Kasprowicz, a okazją było 30-lecie jego twórczości poetyckiej.
Już ponad 20 lat nasi członkowie, nauczyciele i młodzież licealna kwestowali na katowickich nekropoliach w Dniu Wszystkich Świętych.
Zebrane fundusze przeznaczymy na renowacje polskich grobów we Lwowie i na pomoc potrzebującym RODAKOM.
Nie zawiedliśmy się, i w tym roku nasi darczyńcy mieli wielkie serce.
Dziękujemy!
"Bieg Orląt" organizowany kolejny raz przez nasze Towarzystwo wzbudza duże zainteresowanie różnych organizacji, nauczycieli i rodziców. W tym roku uczestniczyło w nim 240 dzieci, co cieszy nas niezmiernie, bo przecież jest to doskonały sposób, by opowiadać o naszej historii.
A oto kilka relacji.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich już po raz szesnasty wsparło akcję „Podaruj znicz na Kresy”, organizowaną przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska Górnośląski Oddział w Katowicach. Zaangażowano 13 katowickich szkół, które wśród swoich uczniów przeprowadziły zbiórkę zniczy. Wszystkie lampki zostały przekazane do Bytomia, Skąd zostały przewiezione do Lwowa. Pierwszego listopada oświetlą groby na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim. W akcję zaangażowany jest konsulat polski we Lwowie i mieszkający we Lwowie Polacy.