Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Dzieląc się dobrą wiadomością TML i KPW O/Katowice powiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. nasza koleżanka pani Jadwiga Feifer, a od 2016 r. wiceprezes Towarzystwa, otrzymała odznaczenie – Srebrny Krzyż Zasługi!

Odznaczenie to zostało nadane przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a wręczył je Wicewojewoda Katowicki w uznaniu zasług Pani Feifer za długoletnią, społeczną, charytatywną pracę związaną z działalnościa naszego Towarzystwa a szczególnie za:
W dniu 17.04. 2023r. członkowie TML i KPW w siedzibie Katowickiego Oddziału uczestniczyli w pięknie zorganizowanej wielkanocnej uroczystości.
Od pierwszej chwili spotkania emanowała atmosfera pełna radości, ciepła i humoru.
Nastrój podbudowywany był bogactwem koloru uginającego się stołu, pełnych smakołyków i wszelkich pyszności.
Spotkanie trwało kilka godzin, a
załączone poniżej zdjęcia mogą być uzupełnieniem i potwierdzeniem wspomnianego nastroju.
Pod tym tytułem w dniu 10 marca br. w Instytucie Myśli Polskiej im. W.Kofantego w Katowicach przy ul.Teatralnej 4 odbyło się spotkanie - wykład z historykiem Tomaszem Kubą Kozłowskim. Organizatorem spotkania był Instytut Myśli Polskiej oraz TMLi KPW/O Katowice, a uczestnikami oprócz naszych członków uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy czterech katowickich szkół licealnych
Spotkanie z miłośnikiem i znawcą Kresów z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim
w Instytucie Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach przy
ul.Teatralnej 4
10 marca o godz. 10.30
W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczyli w nim członkowie (starsi i młodsi stażem) oraz zaproszeni goście: ks.dr Stanisław Puchała, Bogdan Kasprowicz – prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie,Stefan Gajda – prezes O/Górnośląskiego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,Zygmunt Partyka – prezes TMLiKPW O/Gliwice, Adam Żurawski i Andrzej Jaworski ( Tyligentne Batiary ) oraz zaprzyjaźnieni nauczyciele – K.Tarnawa-Pieśniak (XVLO), A.Warmuz i D.Szumski (IILO ).
Msza św. w intencji Obrońców Lwowa (1918-1920)
Prelekcja: „Wspólne dziedzictwo; Polacy i polonika w Kijowie, Charkowie i Odessie”
Spotkanie: „30 lat z poezją Bogdana Kasprowicza - Wypijmy za Lwów”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…