Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

22 listopada, w 103 rocznicę obrony Lwowa, nasi członkowie brali udział w uroczystości odsłonięcia w Katowicach tablicy informacyjnej
upamiętniającej kadetów lwowskich uczestniczących w III Powstaniu Śląskim znajdującej się na Skwerze Kadetów Lwowskich, na Osiedlu Tysiąclecia.
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w Katowicach, jako stolicy Województwa Śląskiego, stanie Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Pod tą szlachetną inicjatywą podpisali się przedstawiciele górnośląskich oddziałów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Tychach i Katowicach.
Pomnik będzie mógł stanąć na placu Ks. Emila Szramka w Katowicach przy Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Projekt Pomnika został opracowany przez znanego artystę rzeźbiarza Pana Jacka Sarapatę, a jest nim granitowy obelisk z orłem, krzyżem i stosownymi napisami - łącznie ok. 3 m wysokości.
Pomyśleliśmy również o najmłodszych. W naszym oddziale zorganizowana została pomoc dla dzieci z grupy przedszkolnej w Rudkach. Przygotowane zostały zabawki i przybory szkolne, a zajęły się tym Siostry ze Zgromadzenia de Notre Dame w Katowicach, przy współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddział w Katowicach.
Jak co roku 1 listopada na trzech katowickich nekropoliach prowadziliśmy kwestę. Wspierała nas wspaniała młodzież i niestrudzeni nauczyciele X LO im.I. Paderewskiego, XV LO im.rtm.W.Pileckiego oraz I LO im.M.Kopernika, na nich zawsze można liczyć.
Zakończyła się doroczna akcja „Znicz na Kresy” organizowana przez nasze Towarzystwo już po raz piętnasty.
Wzięła w niej udział młodzież z kilkunastu katowickich szkół pod opieką nauczycieli i wychowawców.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…
W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września - agresja niemiecka, 17 września - agresja sowiecka) dnia 17 września 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano konferencję upamiętniającą agresję sowiecką na Polskę, a szczególnie zajęcie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kadłubek - dyrektor…