Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W dniu 28 maja w MDK"Koszutka" miało miejsce organizowane przez katowicki oddział niecodzienne wydarzenie - finał drugiego Forum Kresowego, prowadzonego przez nauczycieli szkół średnich w Katowicach i Dąbrowie Górniczej w osobach: Katarzyny Tarnawy - Pieśniak - XVLO im.rtm.W.Pileckiego, Anny Richter - II LO im.M.Konopnickiej, Joanny Hurcewicz - II LO im. St.Żeromskiego, Tomasza Antona - X LO im.I.J.Paderewskiego, Andrzeja Warmuza - I LO im.M.Kopernika.
W drugim dniu obchodów Jubileuszu 35-lecia TMLiKPW, we wtorek 30 kwietnia 2024 r, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyło się okolicznościowe spotkanie; Uroczystość prowadził Wiceprezes oddziału dr Andrzej Szteliga.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu „Marsz Lwowskich Dzieci”, z udziałem zespołu „Chawira”, głos zabrała Prezes Oddziału Maria Ślepowrońska, witając wszystkich gości, wśród których nie brakowało znamienitych osobistości.
W niedzielę 28 kwietnia 2024 roku rozpoczęto obchody 35-lecia Towarzystwa Miłośników Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice. Tego dnia w kościele Mariackim w Katowicach została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków Oddziału. Uczestniczyło w niej wielu zamieszkałych na Śląsku Kresowian i sympatyków Towarzystwa, przedstawiciele Prezydenta Katowic, Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddziałów Towarzystwa w Gliwicach i Zabrzu oraz młodzież z zaprzyjaźnionych liceów. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza (Piotr Rachocki - śpiew i Franciszek Kaszowski - organy).
Msza św. w intencji Obrońców Lwowa (1918-1920)
Prelekcja: „Wspólne dziedzictwo; Polacy i polonika w Kijowie, Charkowie i Odessie”
Spotkanie: „30 lat z poezją Bogdana Kasprowicza - Wypijmy za Lwów”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…