Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Dnia 11 września 2023 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice dot. 158 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Katowicami a Lwowem. Wydarzenie to jest konsekwencją wcześniejszego porozumienia zawartego dnia 3 lipca 2019 r. w formie listu intencyjnego.
11 lipca 2023 roku, w osiemdziesiątą rocznicę Rzezi Wołyńskiej, w Katowicach uczczono pamięć pomordowanych na Kresach Polaków.
7 czerwca br. roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęconych nauce, kulturze i sztuce Kresów.Tytuł spotkania to: "Genialni - polska szkoła matematyczna we Lwowie."
Prezentacje przygotowali uczniowie z trzech katowickich liceów : XLO, XVLO i I LO pod kierunkiem wspaniałych pedagogów : Karzyny Pieśniak, Tomasza Antona i Andrzeja Warmuza.
Dzieląc się dobrą wiadomością TML i KPW O/Katowice powiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. nasza koleżanka pani Jadwiga Feifer, a od 2016 r. wiceprezes Towarzystwa, otrzymała odznaczenie – Srebrny Krzyż Zasługi!

Odznaczenie to zostało nadane przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a wręczył je Wicewojewoda Katowicki w uznaniu zasług Pani Feifer za długoletnią, społeczną, charytatywną pracę związaną z działalnościa naszego Towarzystwa a szczególnie za:
W dniu 17.04. 2023r. członkowie TML i KPW w siedzibie Katowickiego Oddziału uczestniczyli w pięknie zorganizowanej wielkanocnej uroczystości.
Od pierwszej chwili spotkania emanowała atmosfera pełna radości, ciepła i humoru.
Nastrój podbudowywany był bogactwem koloru uginającego się stołu, pełnych smakołyków i wszelkich pyszności.
Spotkanie trwało kilka godzin, a
załączone poniżej zdjęcia mogą być uzupełnieniem i potwierdzeniem wspomnianego nastroju.
Msza św. w intencji Obrońców Lwowa (1918-1920)
Prelekcja: „Wspólne dziedzictwo; Polacy i polonika w Kijowie, Charkowie i Odessie”
Spotkanie: „30 lat z poezją Bogdana Kasprowicza - Wypijmy za Lwów”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…