Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

"Bieg Orląt" jest cenną inicjatywą, która narodziła się kilka lat temu w częstochowskim oddziale TML i KPW. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie Obrony Lwowa w 1918 roku i przekazanie najmłodszym to często zapominane wydarzenie tak ważne w naszej historii.

"Bieg Orląt", to bieg dziewięciolatków na dystansie 1421m. W biegu tym wszyscy uczestnicy są zwycięzcami i każdy otrzymuje medal i okolicznościową kartę.
Dzień Wszystkich Świętych, to dzień zadumy i refleksji, myślimy, o Tych którzy odeszli, a także o Tych, których mogiły pozostały na Kresach dawnej
Rzeczpospolitej.

Te miejsca pamięci, to ślady naszej obecności, to nasza historia i dlatego już od 25 lat kwestujemy, zbieramy środki na remont polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, a w tym roku także na pomoc Rodakom na Kresach.

Jak zawsze wsparli nas nauczyciele i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół tj.II LO im.M.Kopernika, X LO im.I.J.Paderewskiego i XV LO im.rtm.W.Pileckiego, na nich zawsze możemy liczyć!

DZIĘKUJEMY
Już siedemnasty raz braliśmy udział w akcji "PODARUJ ZNICZ NA KRESY". Do tego przedsięwzięcia udalo się zaangażować 16 katowickich szkół.Były to szkoły średnie i podstawowe, a także jedno przedszkole. Młodzież przy pomocy i pod nadzorem pedagogów zbierała, a następnie pakowała biało- czerwone znicze,które pojechały na Kresy i w dniu Wszystkich Świętych zapłonęły na polskich grobach we Lwowie, Drohobyczu, Borysławiu, Rudkach Stryju oraz w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim.
Uczestnicząc w takiej akcji, młodzież uczy się historii , a równocześnie daje świadectwo naszej kresowej pamięci. Dziękujemy młodym katowiczanom za zaangażowanie.
Dnia 19 listopada 2023 r. odbędzie się znaczące wydarzenie powiązane ze 105-rocznicą Obrony Lwowa przed atakiem ukraińskim w listopadzie 1918 r. oraz uhonorowaniem Orląt Lwowskich
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wieloletnią tradycją – członkowie naszego Towarzystwa wraz z młodzieżą i nauczycielami kilku liceów katowickich (I LO im. M. Kopernika, X LO im. J.I. Paderewskiego i XV LO im. W. Pileckiego) – będą kwestować dnia 1 listopada tj. Wszystkich Świętych na następujących cmentarzach: ul. Sienkiewicza, ul. Francuska (część katolicka), ul. Panewnicka.
Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc charytatywną dla grupy Polaków we Lwowie oraz odnowę wybranych polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim.
Liczymy na szczodrość lokalnej społeczności oraz przybyłych gości.
Msza św. w intencji Obrońców Lwowa (1918-1920)
Prelekcja: „Wspólne dziedzictwo; Polacy i polonika w Kijowie, Charkowie i Odessie”
Spotkanie: „30 lat z poezją Bogdana Kasprowicza - Wypijmy za Lwów”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…