Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W dniach od 29.07. - 31.07.br. przedstawiciele naszego Zarządu uczestniczyli w Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie.
W programie VI -ego Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych odbyły się trzy sesje tematyczne:

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie w czasie wojny
Prezentacje instytucji muzealnych
Prezentacje organizacji, stowarzyszeń i środowisk kresowych
Następnie ważnym wydarzeniem było otwarcie na lubaczowskim Rynku wystawy: „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona”, zwiedziliśmy również Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Łaskawej i Muzeum Konkatedralne. Wieczorem odbył się koncert pt. Pieśni kresowych krain”, wystąpiły dwa zespoły solistów – śpiewaków z Dolnego Śląska: „Łastiwoczka„ i „Waliszowianie”.
79 lat temu,11lipca 1943 r. w krwawą niedzielę doszło do kulminacji zbrodni popełnianych na Polakach na Kresach, w szczególności na Wołyniu.
Zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA.
W Warszawie, podczas obchodów tej smutnej rocznicy, premier M. Morawiecki przywołał słowa ks. T. Isakowicza - Zaleskiego: "Kresowian zamordowano dwa razy. Raz ciosami siekiery, a drugi raz przez przemilczenie"
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach

W dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 10.15 na Placu ks. Emila Szramka 1 w Katowicach odsłonięto Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Rzeźba autorstwa Jacka Sarapaty jest hołdem dla bohaterskiej postawy Orląt Lwowskich, walczących o niepodległość Polski na Kresach Wschodnich i udziału Kadetów Lwowskich w obronie Górnego Śląska.Rzeźbę tworzy trzymetrowy granitowy obelisk z orłem, krzyżem oraz inskrypcją.
W dniu 7 czerwca 2022 roku w Katowicach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice (Pani mgr inż. Maria Ślepowrońska - Prezes), a X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach (pani dr Barbara Nowak - Dyrektor) dotyczące trwałego upamiętnienia bohaterstwa Orląt i Kadetów Lwowskich poprzez objęcie patronatu nad Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach.
W dniu 20.05.2022 r. w MDK „Koszutka” w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu bohaterstwa lwowskiej młodzieży w walce o polskość Lwowa i Małopolski Wschodniej w latach 1918-1920 oraz o polskość Górnego Śląska w 1921r.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…
W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września - agresja niemiecka, 17 września - agresja sowiecka) dnia 17 września 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano konferencję upamiętniającą agresję sowiecką na Polskę, a szczególnie zajęcie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kadłubek - dyrektor…