Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Corocznie o tej porze - jako członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa wespół z młodzieżą licealną - kwestowaliśmy na kilku cmentarzach katowickich, a także zbieraliśmy pieniądze do puszek w niektórych parafiach ; Zebrane środki przeznaczone były na odnowę polskich grobów na lwowskich cmentarzach.
Sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja „Znicz na Kresy”, organizowana corocznie przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach.
Została zakończona charytatywna akcja polegająca na zbiórce środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie w ramach przeciwdziałania COVID-19. Zebrane przedmioty i medykamenty przekazane zostały do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.
Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach zainicjował charytatywną zbiórkę środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie, organizowanej w związku z wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą osób chorych na COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim. Do akcji włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich pod Lwowem hitlerowcy rozstrzelali 40 osób tj. profesorów i docentów uczelni lwowskich oraz członków ich rodzin; W następnych dniach śmierć poniosło kolejne 6 osób z lwowskiego środowiska naukowego. Wydarzenia te przeszły do historii jako „mord profesorów lwowskich”. Rocznica ta została upamiętniona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice dnia 4 lipca 2020 r. podczas mszy św. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie od 2011 r. wmurowana jest tablica z nazwiskami wszystkich poległych.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy…
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski…
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich…
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na…
W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września - agresja niemiecka, 17 września - agresja sowiecka) dnia 17 września 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano konferencję upamiętniającą agresję sowiecką na Polskę, a szczególnie zajęcie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kadłubek - dyrektor…