Wydarzenia

Msza św. w intencji Obrońców Lwowa (1918-1920)
Prelekcja: „Wspólne dziedzictwo; Polacy i polonika w Kijowie, Charkowie i Odessie”
Spotkanie: „30 lat z poezją Bogdana Kasprowicza - Wypijmy za Lwów”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice zorganizowało w dniu 9 marca 2020 r. w swej siedzibie spotkanie poświęcone pamięci Rudolfa Weigl’a, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, światowej sławy polskiego biologa, wynalazcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, która ocaliła życie setkom tysięcy ludzi na całym świecie.
W dniu 8 stycznia 2020 r. w Katowicach („Bistro w Bibliotece”) odbyło się uroczyste coroczne Spotkanie Noworoczne Członków Klubu. Gości powitała i spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes TMLiKPW O/Katowice. Spośród gości, wymienić należy takie osobistości, jak: Pan Stefan Gajda - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski w Katowicach, Pan Bogdan Kasprowicz - Wiceprezes Instytut Lwowskiego w Warszawie, Prezesi oddziałów TMLiKPW w Gliwicach - Pan dr Zygmunt Partyka i w Zabrzu - Pan Andrzej Azyan;
W związku obchodem Święta Zmarłych - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - zorganizowało doroczną akcję "Podaruj znicz na Kresy". W akcji "Znicz" brało udział 14 katowickich szkół podstawowych i średnich. W rezultacie udało się zebrać ponad 1200 zniczy, które po przewiezieniu do Lwowa, zapłonęły na polskich grobach w tym mieście i na cmentarzach w okolicznych miejscowościach.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie na czele z Iwoną Kozłowską, dyrektorką Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Katarzyną Sołek, p.o. konsula generalnego RP we Lwowie i konsulem Rafałem Kocotem, kierownikiem Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie.
W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września - agresja niemiecka, 17 września - agresja sowiecka) dnia 17 września 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano konferencję upamiętniającą agresję sowiecką na Polskę, a szczególnie zajęcie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kadłubek - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach i prezes TML i KPW o/Katowice Maria Ślepowrońska.
Ludobójstwo podczas okupacji terenów II RP na Wołyniu przez III Rzeszę objęło okres od lutego 1943 r. do lutego 1945 r., a szczególnym okrucieństwem wsławiły się oddziały ukraińskie działające u boku hitlerowców. Kulminacyjnym wydarzeniem była akcja pod hasłem „śmierć Lachom”, która dokonała się w tzw. krwawą niedzielę, 11 lipca 1943 r. przez oddziały ukraińskie OUN – UPA na ludności polskiej we wsiach na Wołyniu, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim.
Dnia 3 lipca 2019 r. odbyło się oficjalne spotkanie delegacji miasta Lwów z władzami miasta Katowice i zaproszonymi gośćmi; Miejsce spotkania w Katowicach to Willa Goldsteinów. Głównym punktem programu było podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy obu miast: Pan dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice i Pani Tetyana Khabibrakhmanova, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych w imieniu Mera Lwowa.