Kontakt

Prezes: Maria Ślepowrońska tel. 510-242-760

Wiceprezes: Jadwiga Feifer tel. 698-838-691

Wiceprezes: Andrzej Szteliga tel. 781-818-092

Strona internetowa: www.tmlkatowice.pl

Zarząd Główny

ul. Kościuszki 35 B/E
50 - 011 Wrocław

Strona internetowa: tmlikpw-zarzadglowny.pl

ul. Kopernika 14
40-064 Katowice
telefon: 533-367-789

Numer KRS 0000481646
NIP 9542745698
REGON 243397963

KONTO BANKOWE
Bank Śląski Katowice
75 1050 1214 1000 0022 7790 6018