Spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją w Katowicach

W dniu 11 marca 2011 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją poświęcone promocji XI i XII tomu „Kresowej Atlantydy”. Wspaniała seria „Kresowa Atlantyda” to historia i mitologia miast kresowych, począwszy od wielkich i ważnych jak Lwów, Stanisławów i Tarnopol po mniej znane, a bogate w niezwykłe wydarzenia dla historii naszego państwa i narodu. Dotychczas ukazało się dziesięć tomów; Najnowsze dwa poświęcone są ośrodkom Polesia i Wołynia (Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki) oraz Podola i Pokucia (Zbaraż, Podhorce, Olesko, Koropiec). Stanisław Sławomir Nicieja, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Opolskiego, od kilku dziesiątek lat zajmuje się zawodowo historią. Jest autorem wielu książek o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, współtworzył szereg filmów dokumentalnych o Lwowie.

Odrębnym fragmentem spotkania była prezentacja dokumentalnego filmu krótkometrażowego TVP pt. „Trzy mosty”, do którego scenariusz napisał i narrację poprowadził prof. S. Nicieja. Film opowiada tragiczne wydarzenia historyczne i losy Polaków w pierwszych tygodniach II Wojny Światowej (po inwazji niemieckiej 1 września 1939 r. i po agresji sowieckiej 17 września 1939 r.), a w szczególności ewakuację najwyższych władz państwowych i wojskowych za granicę. Na Pokuciu, na przygranicznych terenach z Rumunią i Węgrami, skoncentrowane jednostki wojskowe oraz duże grupy uciekinierów z Warszawy i innych miast polskich sukcesywnie opuszczają Polskę, wykorzystując do tego trzy przejścia graniczne na trzech mostach: w Zaleszczykach na Dniestrze, w Kutach na Czeremoszu, w Śniatynie na Prucie. Do Śniatyna przybył tzw. „złoty pociąg” w którym było 80 ton złota - rezerwa państwa polskiego; Złoto przeładowano na samochody i przewieziono do Rumunii, a dalej do W. Brytanii dla polskiego rządu na emigracji. Film „Trzy mosty”, to wizja autora dotycząca tragedii wrześniowej, o ludziach polityki, wojskowości, dyplomacji, kultury, sztuki; Przez historię znanych osobistości ukazano w filmie losy polskiego państwa i polskiego narodu.

Organizatorem i gospodarzem spotkania była Biblioteka Śląska w Katowicach, a współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Katowice. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy znacząca frekwencja uczestników.

Po spotkaniu można było zakupić najnowsze i wcześniejsze tomy „Kresowej Atlantydy” i uzyskać pamiątkowy wpis Autora; Była również okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów.