Jubileuszowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Szanowni Państwo,

Niezwykłe wydarzenie jakim było odsłonięcie tablicy w hołdzie Obrońcom Lwowa z 1918 r. oraz jej poświęcenie podczas uroczystej Mszy Św. w Kościele Garnizonowym w Katowicach w dniu 25 listopada 2018 r. - wpisało się w jubileuszowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tablica Obrońców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn Orląt Lwowskich, którego celem była inkorporacja Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieńczony sukcesem.

Na uwagę zasługuje fakt dużej życzliwości ze strony władz kościelnych, cywilnych i wojskowych, a także ze strony mediów. Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - pragnie wyrazić głębokie podziękowania przede wszystkim darczyńcom (indywidualnym i zbiorowym); Ich wspólne składki pozwoliły ufundować tę tablicę pamiątkową oraz pokryć koszty związane z organizacją i przebiegiem uroczystości.

Szczególne podziękowania dotyczą Archidiecezji Katowickiej oraz Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Za udział w uroczystości wyrazy wdzięczności kierowane są do przedstawicieli nast. instytucji i organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Katowice, Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Lwowski. Podobne podziękowania należą się harcerzom z I Szczepu ZHP im. Obrońców Katowic oraz młodzieży reprezentującej nast. licea katowickie: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im. Gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. W. Pileckiego; Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych liceów katowickich wystawiły poczty sztandarowe. Ponadto młodzież klasy wojskowej XV LO trzymała wartę przy tablicy Obrońców Lwowa, zaś młodzieżowy chór X LO ubarwił uroczystość śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Za promocję i relację z wydarzenia podziękowania należą się Telewizji Polskiej w Katowicach, Polskiemu Radiu Katowice i redakcji Dziennika Zachodniego.

Wyjątkowa uroczystość patriotyczno-religijna, w swoim przebiegu, dostarczyła niezwykłych wzruszeń nie tylko Lwowiakom i ich rodzinom, ale również przybyłym sympatykom.