30-lecie katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W dniu 24 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyły się główne uroczystości z okazji 30-lecia Oddziału TML Katowice. W obchodach wzięły udział takie osobistości, jak: pan Andrzej Kamiński - prezes Zarządu Głównego TML i KPW we Wrocławiu, pan Bogdan Kasprowicz - wiceprezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie, pan Stefan Gajda - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski w Katowicach, pani Agnieszka Dec-Michalska - wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pan Krzysztof Szymański - redaktor „Kuriera Galicyjskiego” we Lwowie, pan Marek Horbań - prezes Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”, pan dr Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, a urząd ten reprezentował w jego zastępstwie pan Mariusz Skiba – wiceprezydent,który gratulując Jubileuszu 30-lecia, był pod wrażeniem naszych osiągnięć realizowanych przez tak niewielką grupę członków. Pan Prezydent zadeklarował również współpracę na płaszczyźnie inicjatyw, które będą realizowane z miastem Katowice.

Spośród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w uroczystości byli prezesi oddziałów TMLiKPW : Tychy - pani Maria Półtorak, Gliwice - pani Maria Kaproń, Zabrze - pan Andrzej Azyan i pani Bogusława Romaniewska – wiceprezes TML – Tarnów. Byli obecni również dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych jednostek oświatowych z Katowic, a zwłaszcza szkół: pani Ewa Sobula - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, X LO im. I.J. Paderewskiego, I LO im. M. Kopernika, pani Edyta Porządnicka-Lamch - dyrektor XV LO im. Rtm. W. Pileckiego, a ponadto pani Maria Lorek - dyrektor Fundacji „Elementarz” oraz Siostra Serafina - kierownik Przedszkola „Tęcza” Sióstr Zakonnych Notre-Dame. Instytucję kościelną reprezentował: ks. dr Stanisław Puchała - wieloletni proboszcz w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz rektor Kościoła Akademickiego pw. św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach.

W części konferencyjnej działalność i osiągnięcia oddziału katowickiego TMLiKPW przedstawiła pani Maria Ślepowrońska - prezes. W mijającym 30-leciu wiele dokonano na niwie krzewienia wiedzy o polskim Lwowie i kulturze Kresów na Śląsku, współpracy edukacyjnej z młodzieżą katowicką, działalności charytatywnej dla Polaków żyjących na tych terenach, odnowy polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim we Lwowie, współorganizowania wydarzeń patriotycznych i upamiętniania ważnych rocznic historycznych (konferencje, wystawy, nabożeństwa religijne, tablice pamiątkowe).

Wkład Lwowian i Kresowian w powojenny rozwój województwa śląskiego omówił w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Kresowianie na Śląsku” pan Bogdan Kasprowicz - wiceprezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie, podkreślając udział przedwojennych kadr naukowych Lwowa w kształtowaniu i rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku, a zwłaszcza Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Medycznej w Zabrzu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niezaprzeczalne są również zasługi ludzi ze Lwowa i Kresów w krzewieniu kultury: Akademia Muzyczna w Katowicach, Opera Śląska w Bytomiu, Operetka Śląska w Gliwicach i wiele innych płaszczyzn.

Ciekawe były wystąpienia gości ze Lwowa tj. pana Krzysztofa Szymańskiego redaktora „Kuriera Galicyjskiego” i pana Marka Horbania prezesa LKS „Pogoń Lwów”, poświęcone prezentacji współczesnego skomplikowanego bytu Polaków, współpracy z Macierzą, trosce o cmentarze i groby polskie, patriotycznemu wychowaniu dzieci i młodzieży, kultywacji tradycji narodowych i kresowych.

Współpracę oddziałów TMLiKPW na Górnym Śląsku zasygnalizowali prezesi z Tychów, Gliwic i Zabrza (Pani Janina Półtorak, Pani Maria Kaproń, Pan Andrzej Azyan); Z ich ust popłynęło również wiele ciepłych słów pod adresem oddziału katowickiego.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu Pan Andrzej Kamiński - w uznaniu zasług w sferze krzewienia kultury oraz tradycji Lwowa i Kresów - uhonorował instytucje i osoby prywatne z Katowic medalami, odznakami 30-lecia TMLiKPW i okolicznościowymi dyplomami.

Część konferencyjną uświetnił występ chóru X LO im. I.J Paderewskiego oraz recytatorów z SP nr 35 im. A. Korczyńskiej w Katowicach. W części artystycznej wieczoru gościliśmy utytułowany zespół muzyczno-taneczny PROMYKI KRAKOWA (dziecięco-młodzieżowy) oraz znany lwowski kabaret TYLIGENTNE BATIARY z Bytomia. „Promyki Krakowa” wystąpiły w koncercie pt. „Nasza Niepodległa i Kresy”, który bazuje na patriotycznym programie przedstawiającym drogę państwa polskiego do niepodległości zatytułowanym „Nasza Wyzwolona 1918-2018”, a wzbogaconym o sekwencję poświęconą Kresom Południowo-Wschodnim. „Tyligentne Batiary” ukazały przedwojenny klimat Lwowa i powojenną tęsknotę w śpiewanej poezji; Niezwykła legenda Lwowa i czar Kresów - na przemian humor i nostalgia… Uwieńczeniem obchodów 30-lecia oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich była uroczysta Msza św. w dniu 26 maja br. celebrowana przez ks. dr Stanisława Puchałę w Kościele Akademickim w Katowicach (krypta katedry) w intencji żyjących członków TMLiKPW i tych którzy odeszli już na wieczną wartę. Obchody 30-lecia katowickiego oddziału TMLiKPW miały uroczysty i podniosły charakter. Dało się odczuć miłą, ciepłą i serdeczną atmosferę, za co dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom naszego miasta.