Umowa Partnerska: Katowice – Lwów

Dnia 11 września 2023 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice dot. 158 rocznicy nadania Katowicom praw miejskich odbyło się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Katowicami a Lwowem. Wydarzenie to jest konsekwencją wcześniejszego porozumienia zawartego dnia 3 lipca 2019 r. w formie listu intencyjnego.

Mer Lwowa Andrij Sadowy podziękował za pomoc okazywaną tym Ukraińcom, którzy są w Polsce i Katowicach. Podkreślił, że choć Lwów ma dużo miast partnerskich, to umowa zawierana w czasie wojny jest nie tylko umową partnerską, lecz także braterską.
Prezydent Katowic Marcin Krupa wyraził nadzieję, że wojna Rosji z Ukrainą wkrótce się zakończy, a Ukraina będzie mogła kontynuować swój rozwój i dążenia do integracji z Unią Europejską, co szczególnie widoczne jest we Lwowie. Dodał, że jednym z inicjatorów katowicko-lwowskiej umowy partnerskiej jest katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Andrij Sadowy i Marcin Krupa (Katowice, wrzesień 2023)
Podpisanie umowy partneskiej o współpracy między Lwowem i Katowicami
(fotografie: silesia24 i KAW)