Seminarium „17 września 1939 r. we Lwowie: przyczyny, przebieg i skutki”.

W 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej (1 września - agresja niemiecka, 17 września - agresja sowiecka) dnia 17 września 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zorganizowano konferencję upamiętniającą agresję sowiecką na Polskę, a szczególnie zajęcie Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kadłubek - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach i prezes TML i KPW o/Katowice Maria Ślepowrońska. Całość seminarium poprowadził Bogdan St. Kasprowicz - Wiceprezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie. Tematyczne wystąpienia przebiegły w nast. kolejności, a mianowicie: sytuacja polityczna i militarna w Europie i w Polsce tuż przez II wojną światową (Bogdan St. Kasprowicz), bitwa graniczna 1939, obrona Lwowa i pierwsza okupacja sowiecka (dr hab. Zygmunt Woźniczka - Wiceprezes PAU O/Katowice), okupacja niemiecka i druga okupacja sowiecka we Lwowie i na Kresach (prof. Stanisław Nicieja), kształtowanie się granic Polski (dr Andrzej Szteliga - Wiceprezes TML i KPW O/Katowice), exodus ludności kresowej - Lwowiacy na Śląsku (Bogdan St. Kasprowicz). Inne ważniejsze wystąpienia merytoryczne to: śląskie zbiory biblioteczne we Lwowie i lwowskie teatralia w Katowicach (dr Barbara Maresz - Biblioteka Śląska), losy polskich bibliotek i fundacji (dr Karol Makles - Uniwersytet Śląski), 17 września 1939 roku w Katowicach (prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz). W końcowej fazie spotkania wystąpili „świadkowie historii”: pani Bożena Blicharska, pan Edward Hutyra i pan Jerzy Łuczkiewicz – wspominając własne i rodzinne przeżycia dotyczące 17 września 1939 r. oraz konsekwencji sowieckiej i niemieckiej okupacji Lwowa. Seminarium zakończyła dyskusja. Zgromadzona licznie publiczność z aplauzem i gromkimi brawami przyjmowała wystąpienia kolejnych prelegentów. Należy zauważyć, że w sali „Parnassos” zabrakło miejsc; ponieważ większość widowni stanowiła młodzież licealna, wykorzystała ona do siedzenia nawet schody. Część młodych ludzi oglądała i słuchała wystąpień poza salą prelekcyjną z telebimu. W szczególny sposób należy wyróżnić i podziękować za udział nauczycielom i młodzieży z następujących liceów katowickich: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, III LO im. A. Mickiewicza, IV LO im. gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. Pileckiego, ZS nr 7 im. St. Mastalerza, oraz I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej i ZS im. Orląt Lwowskich w Tychach. Oficjalnymi gości seminarium byli: kurator oświaty, prezes TML i KPW z Zabrza, profesorowie Uniwersytetu Śląskiego i dyrektor muzeum Saturn z Czeladzi.

W foyer Biblioteki Śląskiej gospodarze zorganizowali wystawę pt. „Wrzesień 1939 roku na Śląsku i we Lwowie” - prezentując niezwykle interesującą kolekcję fotogramów.

Organizatorami całości przedsięwzięcia byli: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice, Polska Akademia Umięjętności Oddział Katowice, Instytut Lwowski w Warszawie i Biblioteka Śląska w Katowicach - gospodarz spotkania. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

Delegacja członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich upamiętniła ponadto 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej spotkaniem pod tablicą na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, w hołdzie Polakom zamordowanym na Kresach Wschodnich II RP przez Armię Czerwoną, Hitlerowców, OUN-UPA i NKWD w latach 1939-1947; Złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów, zapalono znicze i odmówiono modlitwę.

Fotografie nr 01-08 – Archiwum Biblioteki Śląskiej
Fotografie nr 09-10 – Archiwum TMLiKPW O/Katowice