Powstaje Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich

Drodzy Członkowie i Sympatycy, Szanowny Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w Katowicach, jako stolicy województwa śląskiego, stanie Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Pod tą szlachetną inicjatywą podpisali się przedstawiciele górnośląskich oddziałów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Tychach i Katowicach, przy czym ten ostatni wyznaczono jako wiodący. Propozycja lokalizacji w śródmieściu (na historycznym gruncie kościelnym) została pozytywnie zaopiniowana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Łukasza Konarzewskiego, poparta przez proboszcza Parafii Mariackiej w Katowicach ks. dr Andrzeja Suchonia, a finalnie zaakceptowana przez Metropolitę Katowickiego Ks. Arcybiskupa dr Wiktora Skworca.

Na podstawie tejże zgody Pomnik będzie mógł stanąć na placu Ks. Emila Szramka w Katowicach przy Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w sąsiedztwie Kaplicy „Golgota Narodu”. Już teraz - na ręce władz Kościoła katolickiego w regionie - składamy serdeczne podziękowania i tradycyjne „Bóg zapłać”.

Projekt Pomnika został opracowany przez znanego artystę rzeźbiarza Pana Jacka Sarapatę, a jest nim granitowy obelisk z orłem, krzyżem i stosownymi napisami - łącznie ok. 3 m wysokości.

Przeznaczeniem Pomnika jest uhonorowanie młodych lwowskich bojowników walczących o Kresy Wschodnie (w obronie Lwowa w okresie wojny polsko-ukraińskiej w 1918 i 1919 r. oraz w obronie Lwowa i Małopolski Wschodniej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.) i Kresy Zachodnie (stając u boku Powstańców Śląskich i bijąc się z Niemcami w 1921 r., aby Górny Śląsk powrócił do Macierzy). Pomnik ten ponadto będzie stanowić symboliczne uznanie dla olbrzymiego wkładu wysiedlonych przymusowo lwowian/Kresowian, osiadłych po II wojnie światowej na Górnym Śląsku, w wysoki poziom ekonomiczno-społeczny i naukowo-kulturalny współczesnego Śląska, a także w utrwalanie tradycyjnych wartości rodzinnych i chrześcijańskich.

Poparcie dla Pomnika wyrazili przedstawiciele znaczących instytucji oraz znane osobistości, a w szczególności: Marszałek Województwa Śląskiego, Instytut Pamięci Narodowej (zarówno centrala w Warszawie jak i oddział w Katowicach), Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Zabrzu, Instytut Lwowski w Warszawie, Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Teatr Śląski w Katowicach, Opera Śląska w Bytomiu.

Kolejny etap zmagań to załatwianie wszelkiego rodzaju formalności organizacyjno-prawnych oraz zgromadzenie niezbędnych środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. W zwiazku z powyższym uruchomiliśmy zbiórkę obywatelską i prosimy o wsparcie.
O rozwoju wydarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco.

ZBIÓRKA na Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach
ING Bank Sląski o/Katowice
75 1050 1214 1000 0022 7790 6018
w tytule: "Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich"

Zarząd Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Katowice, 21 styczeń 2022 r.