KWESTA na odnowę wybranych polskich grobów we Lwowie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wieloletnią tradycją – członkowie naszego Towarzystwa wraz z młodzieżą i nauczycielami kilku liceów katowickich (I LO im. M. Kopernika, X LO im. J.I. Paderewskiego i XV LO im. W. Pileckiego)  – będą kwestować dnia 1 listopada tj. Wszystkich Świętych na następujących cmentarzach: ul. Sienkiewicza,  ul. Francuska (część katolicka), ul. Panewnicka.

Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc charytatywną dla grupy Polaków we Lwowie oraz odnowę wybranych polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim.

Liczymy na szczodrość lokalnej społeczności oraz przybyłych gości.