Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli...Unia tu już była !

Spotkanie z miłośnikiem i znawcą Kresów z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim
w Instytucie Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach przy
ul.Teatralnej 4
10 marca o godz. 10.30

Zapraszamy!