APEL - Zbiórka na renowacje polskich grobów we Lwowie

Szanowni Państwo,

Corocznie o tej porze - jako członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa wespół z młodzieżą licealną - kwestowaliśmy na kilku cmentarzach katowickich, a także zbieraliśmy pieniądze do puszek w niektórych parafiach. Zebrane środki przeznaczone były na odnowę polskich grobów na lwowskich cmentarzach.

W tym roku, ze względu na covid-19 oraz zamknięte cmentarze, akcja na Wszystkich Świętych nie doszła do skutku.

Apelujemy do Państwa o pomoc finansową na realizację akcji. Zapewniamy, że każda kwota przelana na nasze konto zostanie należycie spożytkowana.

Osoby życzliwe proszone są o dokonanie przelewów na nast. konto:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice
Konto nr  75 1050 1214 1000 0022 7790 6018  ING Bank Śląski O/Katowice
z dopiskiem: „na polskie groby we Lwowie
 
Wyrażając nadzieję na Państwa wsparcie - życzymy zdrowia i spokoju,
Zarząd TMLiKPW O/Katowice