Akcja ZNICZ

Już siedemnasty raz braliśmy udział w akcji "PODARUJ ZNICZ NA KRESY". Do tego przedsięwzięcia udalo się zaangażować 16 katowickich szkół.Były to szkoły średnie i podstawowe, a także jedno przedszkole. Młodzież przy pomocy i pod nadzorem pedagogów zbierała, a następnie pakowała biało- czerwone znicze,które pojechały na Kresy i w dniu Wszystkich Świętych zapłonęły na polskich grobach we Lwowie, Drohobyczu, Borysławiu, Rudkach Stryju oraz w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim.
Uczestnicząc w takiej akcji, młodzież uczy się historii , a równocześnie daje świadectwo naszej kresowej pamięci. Dziękujemy młodym katowiczanom za zaangażowanie.