W wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski

Komunikat

Dnia 14 kwietnia 2020 roku w Warszawie w wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski - Prezes Instytutu Lwowskiego. Był poetą, pisarzem, publicystą, polonistą, dziennikarzem, a także uznanym bibliofilem i kolekcjonerem leopolitanów. Był człowiekiem niezwykle zasłużonym w opiece nad polskim dziedzictwem kulturowym na historycznych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, badaczem i dokumentalistą historii i kultury Lwowa. W latach 1972-1974 Janusz Wasylkowski był kierownikiem artystycznym Teatru Rozrywki TVP, dla którego zrealizował 45 spektakli, a w latach 1987-1988 kierował teatrem „Buffo”. Od 1982 r. uczestniczył w pracach podziemnego zespołu „Historii Lwowa” (działającego pod opieką ks. prof. Marka Kiliszka przy parafii Św. Trójcy na Solcu w Warszawie). Od 1991 prowadził Instytut Lwowski i był redaktorem naczelnym „Rocznika Lwowskiego” (dotychczas ukazało się jego 21 tomów). Wśród najbardziej znanej jego twórczości lwowskiej należy wymienić: „Są słowa” (wiersze o mieście, które samo się nie obroni), „Piosenki lwowskiej ulicy”, „Ni ma jak Lwów”, „Lwowskie misztygałki”, „Teatr ulicy Kopernika”. Za wieloletnią działalność w sferze ochrony i popularyzacji dziedzictwa Lwowa został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymał również Złotą Odznaką Związku Ziem Wschodnich w Londynie, medal „Pro Memoria”, wyróżnienie honorowe Nagrody literackiej im. Władysława Reymonta (za wszelkie zasługi dla ocalenia pamięci Lwowa), odznaczenie „Polonia Mater nostra est” oraz nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Panie, świeć nad Jego duszą…

Kierownictwo Instytutu Lwowskiego przejął dotychczasowy wiceprezes Bogdan St. Kasprowicz – prawnik, poeta, urodzony gawędziarz, człowiek, którego kredo życiowe brzmi: „A o Lwowie pamiętać, pamiętać, pamiętać”. Jest osobą dobrze nam znaną, gdyż pochodzi ze Śląska i współpracuje z naszym Towarzystwem od wielu już lat.

Gratulujemy i życzymy mu wielu sukcesów w kontynuacji szlachetnych idei Instytutu Lwowskiego w Warszawie, a także dalszych inicjatyw we współpracy ze środowiskiem lwowskim/kresowym na Górnym Śląsku.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Katowice.