Patronat nad Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich

X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach obejmuje patronat nad Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich.

W dniu 7 czerwca 2022 roku w Katowicach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice (Pani mgr inż. Maria Ślepowrońska - Prezes), a X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach (pani dr Barbara Nowak - Dyrektor) dotyczące trwałego upamiętnienia bohaterstwa Orląt i Kadetów Lwowskich poprzez objęcie patronatu nad Pomnikiem Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach. Uroczystość państwowo-religijna poświęcenia Pomnika wraz z mszą św. odbędzie się w dniu 20 czerwca br. w na placu Bł. Ks. Emila Szramka i w Kościele Mariackim tj. w Narodowy Dzień Powstań Śląskich.

Zgodnie z porozumieniem społeczność X L.O. (młodzież i pedagodzy) będą opiekować się tym Pomnikiem, dbając o jego należyty stan wizualny i porządkowy oraz uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających bohaterów Pomnika.

Uroczystość podpisania porozumienia poprzedzona została prelekcją dr Andrzeja Szteligi - Wiceprezesa TMLiKPW w Katowicach (absolwenta tegoż liceum sprzed lat) na temat bohaterstwa i roli Orląt Lwowskich w obronie Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. po I wojnie światowej oraz Kadetów Lwowskich w walkach o ówczesne Kresy Zachodnie czyli Górny Śląsk w III Powstaniu Śląskim. W spotkaniu uczestniczyła młodzież Liceum skupiona wokół swego historyka Pana mgr Tomasza Antona.