W Hołdzie Orlętom Lwowskim i Kadetom Lwowskim

W dniu 20.05.2022 r. w MDK „Koszutka” w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu bohaterstwa lwowskiej młodzieży w walce o polskość Lwowa i Małopolski Wschodniej w latach 1918-1920 oraz o polskość Górnego Śląska w 1921r.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście:

Adam Kiwacki – Prezes Zarządu Głównego TML i KPW
Prałat ks. Stanisław Puchała
Janina Półtorak – Prezes TML i KPW O/Tychy
Stefan Gajda – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Lidia  Gałędziowska – Dyrekror MDK „Koszutka”
Maria Ślepowrońska – Prezes TML i KPW O/Katowice

Program uroczystości składał się z dwóch części: wykładu dr Andrzeja Szteligi, dotyczącego burzliwego okresu początków II Rzeczpospolitej szczególnie na Kresach i Śląsku, i części artystycznej, którą wypełnili bogatym repertuarem „Tyligentne Batiary” - Adam Żurawski i Andrzej Jaworski oraz  „Kresowy Bard”- Andrzej Szczepański. Całość poprowadził dr Andrzej Szteliga – wiceprezes TML i KPW O/Katowice.

W części I dr Andrzej Szteliga  przedstawił rys historyczny okresu poprzedzającego walki i przebieg wysiłku zbrojnego Orląt Lwowskich w latach od 1918 do 1920 oraz późniejszych walk Kadetów Lwowskich na terenie Śląska w roku 1921 w sposób wyjątkowy, syntetyczny, bogaty w liczne fakty i treści (ilustrowane zdjęciami), często nieznane obecnym.

W części artystycznej kabaret „Tyligentne Batiary” oraz „Kresowy Bard” bawili i rozrzewniali słuchaczy lwowskimi pieśniami.

Atmosfera pozostawiła niezapomniane wrażenia. Żywiołowo współuczestnicząca publiczność śpiewała pieśni znane z repertuaru lwowskich batiarów lub Szczepcia i Tońcia, co przywoływało uczestnikom własne wspomnienia i wzruszenia.

Celem organizatorów tego szczególnego Koncertu „W Hołdzie Orlętom Lwowskim i Kadetom Lwowskim” było przybliżenie mieszkańcom Śląska wiedzy o zapomnianych i rzadko wspominanych kontaktach i współpracy Śląska z Kresami Południowo-Wschodnimi.

Przykładem tych związków jest wspomniany udział  Kadetów Lwowskich w III Powstaniu Śląskim, czego wymiernym następstwem był powrót części Śląska do Macierzy.