Srebrny Krzyż Zasługi - Jadwiga Feifer

Dzieląc się dobrą wiadomością TML i KPW O/Katowice powiadamia, że w dniu 26.04.2023 r. nasza koleżanka pani Jadwiga Feifer, a od 2016 r. wiceprezes Towarzystwa, otrzymała odznaczenie – Srebrny Krzyż Zasługi!

Odznaczenie to zostało nadane przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a wręczył je Wicewojewoda Katowicki w uznaniu zasług Pani Feifer za długoletnią, społeczną, charytatywną pracę związaną z działalnościa naszego Towarzystwa a szczególnie za:

Organizowanie regularnej pomocy finansowej i rzeczowej dla Polaków na kresach południowo­wschodnich II Rzeczpospolitej
Działania upamętniające – pomoc w powstaniu Pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach w 2022 r., tablice honorujące Obrońców Lwowa i Kresów Południowo – Wschodniach, profesorów lwowskich oraz Polaków pomordowanych na Kresach w czasie II wojny światowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, regionalną administracją cywilną i wojskową oraz kościelna, ochronę polskich grobów na cmentarzach lwowskich – coroczna akcja „Znicz” i kwesty na katowickich cmentarzach przeprowadzane z udziałem młodzieży szkół katowickich.
Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze Śląska – prelekcje, międzyszkolne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencje popularno – naukowe i prezentacje artystyczne poświęcone dziedzictwu polskiej, kresowej historii i kultury wespół z instytucjami jak: Miasto Katowice, Instytut Lwowski w Warszawie, Biblioteka Śląska,Instytut Myśli Polskiej im.W.Korfantego oraz Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Pani Jadwidze gratulujemy i cieszymy się razem z otrzymanego przez Nią odznaczenia!

Oto zdjęcia z tej uroczystości: