Spotkanie z historią

W dniu 15 stycznia 2024 w Instytucie im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbył się wykład wygłoszony przez Pana Tomasza Kubę Kozłowskiego pt. „Lwów po raz pierwszy, czyli miasto, którego nie znamy”.


Słuchacze, w tym licznie zebrana młodzież szkół średnich, mieli niepowtarzalną okazję zdobyć, uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat nowatorskich projektów dotyczących życia społecznego i kulturalnego realizowanych we Lwowie z końcem dziewiętnastego i w pierwszych dekadach dwudziestego wieku. Projekty te miały pionierski charakter w skali kraju i Europy.


Na zakończenie zaprezentowana została oryginalna szabla ułanów jazłowieckich pochodząca z prywatnej kolekcji Pana Henryka Bojarczuka. Wywiązała się spontaniczna dyskusja na temat stylu życia i funkcjonowania legendarnej formacji wojskowej, jaką byli ułani.