Spotkanie opłatkowe

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczyli w nim członkowie (starsi i młodsi stażem) oraz zaproszeni goście: ks.dr Stanisław Puchała, Bogdan Kasprowicz – prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie,Stefan Gajda – prezes O/Górnośląskiego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,Zygmunt Partyka – prezes TMLiKPW O/Gliwice, Adam Żurawski i Andrzej Jaworski ( Tyligentne Batiary ) oraz zaprzyjaźnieni nauczyciele – K.Tarnawa-Pieśniak (XVLO), A.Warmuz i D.Szumski (IILO ).

Wszystkich powitała p. Maria Ślepowrońska, a następnie p. Andrzej Szteliga przedstawił sprawozdanie z ostatnich prac Oddziału i plany na rozpoczynający się rok. Ks. Stanisław Puchała krótkim rozważaniem i modlitwą wprowadził w świąteczny nastrój oraz złożył wszystkim życzenia. Z powodu dość ciasnego wnętrza, aczkolwiek bardzo przyjemnego i świątecznie przystrojonego, opłatkiem można się było przełamać jedynie z najbliższymi sąsiadami, ale serdeczności wszyscy sobie wzajemnie przekazywali. Batiarzy grali i prowadzili śpiew kolęd, a swoimi utworami podzielił się też p. Bogdan Kasprowicz.

Przy pysznych potrawach świątecznych (barszcz, krokiety z kapustą i grzybami, pierogi) oraz wspaniałych ciastach i kawie toczyły się rozmowy, śpiewy, wspomnienia. Przypominano rodzinne domy na Kresach, czas przesiedleń i budowy nowego domu na Śląsku, przywoływano postacie Bliskich, którzy już odeszli. Ale mówiono także i o konieczności zachowania ich w pamięci, spisywaniu i nagrywaniu relacji (może w projekcie prowadzonym przez Bibliotekę Śląską), przechowaniu dokumentów, które są cenną pamiątką przeszłości.

Spotkanie upłynęło w przyjemnej i ciepłej atmosferze, niespodziewanie szybko i trudno było się rozstać. Rozmowy, jak zwykle najważniejsze, toczyły się jeszcze przy wyjściu.