Spotkanie opłatkowe - Boże Narodzenie 2023

We wtorek dnia 9 stycznia 2024 roku, w sali bankietowej COP-u w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich/O Katowice przy pięknie ozdobionych w centralnym miejscu małym JEZUSKIEM i zastawionych stołach w postaci barszczyku z uszkami, pierogami, kutią i słodkościami przygotowanymi przez nasze koleżanki.
Spotkanie to stanowiło wyjątkową okazję do integracji oraz wymiany doświadczeń miłośników historii i kultury związaną z polskim Lwowem i Kresami Południowo/Wschodnimi.
 
Organizatorem wydarzenia była Pani wiceprezes Jadwiga Feifer, zaś otwarcia spotkania dokonała pani Prezes TML i KPW Maria Ślepowrońska, witając serdecznie wszystkich uczestników. Wśród zaproszonych gości był ksiądz prałat dr Stanisław Puchała, długoletni przyjaciel i nasz duchowy opiekun, Andrzej Azyan - prezes TML i KPW oddział Zabrze, Bogumiła Muszyńska i Jerzy Głybin - aktorzy Teatru Śląskiego w Katowicach, prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie Bogdan Kasprowicz z małżonką oraz przedstawiciele szkół współpracujących z naszym oddziałem: Pani Katarzyna Tarnawa-Pieśniak z XV LO, Andrzej Warmuz z I LO, Tomasz Anton z X LO i Barbara Gorgoń z SP nr 33
 
Spotkanie rozpoczęło się od słów i modlitwy księdza prałata, po czym uczestnicy dzielili się opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia, tworząc atmosferę wspólnoty i życzliwości. Następnie Pani Grażyna i Bogdan Kasprowiczowie wspomnieli zmarłego tego samego dnia, ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, który był cenionym kapłanem, przyjacielem i działaczem społecznym, wnosił znaczny wkład w promocję dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich.
 
Podczas spotkania Pan Bogdan Kasprowicz prezentował własne kolędy i wiersze, dodając do atmosfery wyjątkowy świąteczny nastrój.
 
Następnie wiceprezes TML i KPW w Katowicach, Pan dr Andrzej Szteliga, przedstawił obszerne sprawozdanie z całorocznej działalności Towarzystwa. W raporcie znalazły się informacje o osiągnięciach, nagrodach oraz odznaczeniach przyznanych zasłużonym członkom oraz o przeprowadzonych zbiórkach finansowych, prelekcjach i spotkaniach. Ponadto, Pan Szteliga podkreślił owocną współpracę z wymienionymi szkołami, powstanie „Forum Kresowego,” w ramach którego młodzież realizuje różne projekty oraz aktywnie uczestniczy w inicjatywach organizowanych przez katowicki oddział, jak np. kwesta i akcja „Znicz”.
 
Wydarzenie to nie tylko umocniło wspólnotę miłośników Lwowa, lecz także potwierdziło znaczenie działań podejmowanych przez nasze Towarzystwo w utrzymaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego Kresów.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Fragment wiersza „Opłatek” (początek) – autor Wacław Rolicz-Lieder