Rocznica zbrodni ukraińskiej na Polakach na Wołyniu

Ludobójstwo podczas okupacji terenów II RP na Wołyniu przez III Rzeszę objęło okres od lutego 1943 r. do lutego 1945 r., a szczególnym okrucieństwem wsławiły się oddziały ukraińskie działające u boku hitlerowców. Kulminacyjnym wydarzeniem była akcja pod hasłem „śmierć Lachom”, która dokonała się w tzw. krwawą niedzielę, 11 lipca 1943 r. przez oddziały ukraińskie OUN – UPA na ludności polskiej we wsiach na Wołyniu, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim.

Szacuje się, że w ciągu dwóch lat procesu eksterminacji na Wołyniu śmierć poniosło ok. 130 tys. Polaków, a ponadto ludność żydowska, ormiańska, rosyjska.

Dnia 11 lipca 2019 r. rocznicę tego tragicznego wydarzenia uhonorowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Górnośląski pod tablicą pamiątkową na kaplicy cmentarnej przy ul. Sienkiewicza w Katowicach. Pamięć - wyrażona retrospekcją i modlitwą oraz wiązanką kwiatów i zapalonym zniczem - to wszystko, co współcześnie można ofiarować bestialsko zamordowanym wówczas Rodakom.