Porozumienie o współpracy miasta Katowice z miastem Lwów

Dnia 3 lipca 2019 r. odbyło się oficjalne spotkanie delegacji miasta Lwów z władzami miasta Katowice i zaproszonymi gośćmi; Miejsce spotkania w Katowicach to Willa Goldsteinów.

Głównym punktem programu było podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy obu miast: Pan dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice i Pani Tetyana Khabibrakhmanova, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej oraz Stosunków Zewnętrznych w imieniu Mera Lwowa.

Wstępnie zostały zarysowane możliwe obszary kooperacji, a mianowicie: współpraca samorządowa, kulturalna (szczególnie w sferze muzyki), naukowa, gospodarcza (biznesowa) i wymiana młodzieży. Jeśli w praktyce uda się podjąć i zrealizować określone projekty, wówczas będzie można zawrzeć formalną umowę o współpracy; Takie umowy Lwów posiada już z Krakowem, Lublinem, Łodzią, Rzeszowem, Wrocławiem.

Ze strony polskiej uczestniczyli:
• dr Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
• Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice
• Jarosław Wieczorek - Konsul Honorowy Ukrainy w Katowicach
• dr Andrzej Szteliga - Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice
• prof. dr hab. Wanda Palacz - Prorektor ds. dydaktyki i nauki - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
• Piotr Zaczkowski – Dyrektor „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek
• Ewa Kafel – Dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia
• Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice
• Marcin Stańczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji UM Katowice
• Adam Łęski – kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej ,Wydział Promocji UM Katowice

Program spotkania zawierał również:
- prezentację miasta Katowice -film promocyjny
- prezentację miasta Lwów
- recital fortepianowo-wokalny
- krótkie wypowiedzi uczestników spotkania nt. działalności instytucji, które reprezentują oraz rozmowy dwustronne.

Pan dr Andrzej Szteliga - Wiceprezes TMLiKPW O/Katowice w swej wypowiedzi przedstawił następującą problematykę: cele i efekty działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jako organizacji ogólnopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem oddziału katowickiego (we współpracy z Zarządem Głównym we Wrocławiu i Instytutem Lwowskim w Warszawie), a więc:

  • pielęgnowanie i upowszechnianie dorobku historycznego, kulturowego i naukowego Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz ich wkładu w rozwój cywilizacyjny Polski poprzez organizację konferencji i wystaw tematycznych oraz spektakli artystycznych i koncertów, a także dokumentujących związki Lwowian ze Ślązakami (we współpracy z Urzędem miasta Katowice, Biblioteką Śląską, Teatrem Śląskim, MDK „Koszutka”); poprzez organizację corocznych konkursów międzyszkolnych (we współpracy z miastem Katowice) historycznych i recytatorskich poświęconych wiedzy o historii Lwowa i Kresów oraz poezji związanej z twórczością Lwowiaków/Kresowiaków; poprzez organizację periodycznych prelekcji tematycznych dla młodzieży głównie licealnej;
  • utrzymywanie więzi i niesienie pomocy Rodakom na Wschodzie, organizacjom polskim, parafiom, szkołom i przedszkolom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym (przedsięwzięcia charytatywne), a także dbałość o polskie cmentarze i groby polskie (renowacja mogił); w tym kontekście współpraca z polskimi organizacjami we Lwowie (Teatr Polski we Lwowie, Festiwal Polski we Lwowie, Chór Lutnia we Lwowie, Zespół Młodzieżowy Czarodziejskie Kwiaty w Winnicy, Polskie Radio Lwów, Redakcja Kuriera Galicyjskiego, Klub Sportowy Pogoń Lwów).
  • współpraca z parafiami katowickimi (gł. Katedrą Chrystusa Króla i Kościołem Garnizonowym) dot. organizacji okolicznościowych Mszy Św. czy poświęcenia tablic upamiętniających historyczne wydarzenia patriotyczno-religijne Lwowa;


relacje polsko-ukraińskie które są trudne; Warto przytoczyć istotny fragment wypowiedzi z listopada 2018 roku abp Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego (cytat): Myślę, że Pan Bóg chce coś powiedzieć narodowi ukraińskiemu. Upomina się o coś. Upomina się, aby ten naród oczyścił się, by zaczął budować swoją przyszłość na prawdziwych fundamentach, a nie tak jak w tej chwili. Nie tylko nie potępił czynów ludobójstwa, ale wręcz przeciwnie, buduje pomniki sprawcom. Jeśli chodzi o miasto Lwów też jest sporo kwestii spornych do wyjaśnienia i uregulowania, a dotyczących:

  • okresu po I wojnie światowej, a więc Obrony Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919; zrekonstruowany z wielkim trudem i pietyzmem przez stronę polską Cmentarz Obrońców Lwowa ciągle wywołuje kontrowersje strony ukraińskiej, a współcześnie kwestionuje się obecność rzeźb dwóch strzegących go lwów
  • okresu II wojny światowej, kiedy to mieliśmy do czynienia z ludobójstwem ludności polskiej ze strony OUN-UPA, działających u boku okupantów hitlerowskich; Postawienie pomnika i współczesna apoteoza Stepana Bandery we Lwowie i w zachodniej Ukrainie są dla Polaków niemożliwe do zaakceptowania
  • dziedzictwa kulturowego Lwowa, a w szczególności polskiego; W 1998 r. starówka lwowska wpisana została na światową listę dziedzictwa kulturowego; Uwzględniając fakt, że Lwów przez sześć wieków znajdował się w granicach Rzeczypospolitej, stanowi o dominującej schedzie polskiej, ale z uwagi na fakt, że był miastem wielokulturowym i wieloreligijnym, na jego kształt wpływ miały pierwiastki niemieckie, austriackie, włoskie, ukraińskie, ormiańskie, żydowskie. Celowym jest, aby tradycyjny układ architektoniczno-urbanistyczny został zachowany, a zabytki restaurowane.

Korzystając z okazji, również ze swej strony, apeluję do obecnych władz miasta Lwowa o uznanie faktów historycznych i polubowne rozwiązanie problemów. Z pewnością podpisane porozumienie o współpracy miasta Katowice z miastem Lwów - przyczyni się do dalszego otwarcia we wzajemnych relacjach nie tylko samorządowych, ale kulturalnych, naukowych gospodarczych i społecznych, tak, aby młode pokolenie mogło uczestniczyć w nich z większą dozą optymizmu.