Podaruj znicz na Kresy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich już po raz szesnasty wsparło akcję „Podaruj znicz na Kresy”, organizowaną przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska Górnośląski Oddział w Katowicach. Zaangażowano 13 katowickich szkół, które wśród swoich uczniów przeprowadziły zbiórkę zniczy. Wszystkie lampki zostały przekazane do  Bytomia, Skąd zostały przewiezione do Lwowa. Pierwszego listopada oświetlą groby na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim. W akcję zaangażowany jest konsulat polski we Lwowie i mieszkający we Lwowie Polacy.

W tym roku w akcji wzięły udział: Zespół Szkół Ogólniokształcących nr 2, Szkoła Podstawowa nr 56, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jacka, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 35,  Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 64, X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic.

Pogoń w akcji "Światełko pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego"