"Piękno lwowskich dusz" o wybitnych kresowianach i artystycznej spuściźnie

W dniu 28 maja w MDK"Koszutka" miało miejsce organizowane przez katowicki oddział niecodzienne wydarzenie - finał drugiego Forum Kresowego, prowadzonego przez nauczycieli szkół średnich w Katowicach i Dąbrowie Górniczej w osobach: Katarzyny Tarnawy - Pieśniak - XVLO im.rtm.W.Pileckiego, Anny Richter - II LO im.M.Konopnickiej, Joanny Hurcewicz - II LO im. St.Żeromskiego, Tomasza Antona - X LO im.I.J.Paderewskiego, Andrzeja Warmuza - I LO im.M.Kopernika.

Pracująca pod ich kierunkiem młodzież szkolna przybliżyła wszystkim zebranym sylwetki wybitnych kresowych artystów, którzy po wojnie znaleźli się na Śląsku. Chcielibyśmy w ten sposób ocalić od zapomnienia pamięć o nich.

Na widowni obecni byli dyrektorzy w/w szkół oraz zaproszeni goście ; B.Kasprowicz - prezes Instytutu Lwowskiego, A.Azyan - członek ZG TMLiKPW, aktorzy Teatru Śląskiego - B.Murzyńska i J.Głybin i J. Dolinkiewicz były radny Miasta Katowice.

Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży Kresami PŁ.Wsch. II Rzeczpospolitej i przekazanie jej wiedzy na temat roli, jaką pochodzący ze Lwowa artyści odegrali w tworzeniu historii i kultury polskiej na przestrzeni lat.

Łzy i wzruszenie wśród publiczności oraz zaangażowanie widzów pozwalają nam sądzić, że idea jaką realizujemy, jest warta kontynuowania.