Nasza pomoc dla dzieci we Lwowie

Pomyśleliśmy również o najmłodszych. W naszym oddziale zorganizowana została pomoc dla dzieci z grupy przedszkolnej w Rudkach. Przygotowane zostały zabawki i przybory szkolne, a zajęły się tym Siostry ze Zgromadzenia de Notre Dame w Katowicach, przy współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddział w Katowicach.

Zebrane dary dla dzieci, a także znicze, oddane zostały księdzu z Rudek, który właśnie odwiedził Polskę i zgodził się zabrać je ze sobą w drogę powrotną i przekazać adresatom.