Msza Św. za Obrońców Lwowa 1918 i członków TML

W dniu 18.11.2018 r. o godz. 11 w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana była Msza Św. za Obrońców Lwowa 1918 i członków TML. Przy tej okazji zorganizowana została kwesta na pomoc Polakom mieszkającym we Lwowie.

Dnia 18.11.2018 r. o godz. 16 w katowickim MDK „Koszutka” odbył się koncert podsumowujący rok „Niepodległa”. W programie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem kresowym Paka Rycha.

W dniu 10.11.2018 r. w katowickim MDK „Ligota” odbył się recital fortepianowy Mateusza Tomicy. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu recytatorskiego i plastycznego pt. „Jak rodziła się Niepodległa” zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i MDK Ligota.

W dniu 11.11.2018 r. o godz. 10h30 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana była Msza Św. za Ojczyznę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wartę honorową wystawiła młodzież z XV LO im. rtm. Pileckiego przed tablicą pamiątkową poświęconą obrońcom Lwowa.

Młodzież katowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych dokonała zbiórki zniczy z przeznaczeniem na mogiły Polaków pochowanych na cmentarzach Lwowa, a w szczególności Cmentarz Łyczakowski i Kwaterę Orląt Lwowskich oraz Cmentarz Janowski.

W ramach akcji „Znicz na Kresy” zebrano ponad 1000 zniczy; Znicze szczęśliwie dotarły do Lwowa i rozświetliły wiele polskich grobów w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki.

Zarząd Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich składa serdeczne podziękowania młodzieży i pedagogom z nast. szkół katowickich:

  • Szkoły Podstawowe nr nr: 8, 11, 33, 35, 37, 56,
  • Licea Ogólnokształcące nr nr: I im. M. Kopernika, II im. M. Konopnickiej, III im. A. Mickiewicza, IV im. Gen. St. Maczka, X im. I.J. Paderewskiego, XY im. Rtm. W. Pileckiego.


Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu Wszystkich Świętych kwestowano na odnowę polskich grobów we Lwowie. W kweście na katowickich cmentarzach przy ul. Sienkiewicza, Francuskiej i Panewnickiej uczestniczyli członkowie Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połudnowo-Wschodnich oraz młodzież licealna reprezentująca I LO im. M. Kopernika, X LO im. I.J. Paderewskiego i XV LO im. Rtm. W. Pileckiego. Zgromadzone środki finansowe zostaną przekazane do Lwowa, gdzie przedstawiciele miejscowych Polaków zorganizują odnowę wybranych mogił.

Wszystkim darczyńcom, którym na sercu leży renowacja polskich grobów na lwowskich cmentarzach, a także kwestującej młodzieży i ich opiekunom pedagogicznym - składamy wyrazy głębokiego podziękowania.

W dniach 16.10.-6.11.2018 r. miała miejsce wystawa malarstwa pt. 'Pieśń Legionisty' Antoniego i Kajetana Stefanowiczów w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 5. Wystawa ukazała bogactwo artystyczne i ducha patriotycznego mieszkańców Lwowa i Kresów Wschodnich. Organizatorem wystawy był katowicki oddział TML i KPW.

Dnia 5.11.2018 r.- odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski-pod hasłem „Niepodległa”. Przesłuchań dokonał katowicki Oddział TML i KPW we współpracy z MDK –Ligota. Oceniono również prace plastyczne.