Spawozadanie z obchodów Święta Zmarłych 2021

Światełko dla tych co odeszli…
Jest coś co mrokom się opiera…
To pamięć… A ona nie umiera…

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 28 października 2021 roku odbyły się w Nekropolii przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach uroczystości upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców i ONUpa oraz poległych w latach 1939-1947 na Kresach Południowo-Wschodnich.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wojewody katowickiego, Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych władz Samorządowych, duchowieństwa, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich.

Straż przy ufundowanej przez TML Oddział Katowice tablicy pamiątkowej pełnili uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. Pod tablicą odmówiono modlitwę za zmarłych, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.