Jubileusz 35-lecia katowickiego oddziału TML 28.04.2024

Jubileusz 35-lecia katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich 

W niedzielę 28 kwietnia 2024 roku rozpoczęto obchody 35-lecia Towarzystwa Miłośników Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice. Tego dnia w kościele Mariackim w Katowicach została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków Oddziału. Uczestniczyło w niej wielu zamieszkałych na Śląsku Kresowian i sympatyków Towarzystwa, przedstawiciele Prezydenta Katowic, Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddziałów Towarzystwa w Gliwicach i Zabrzu oraz młodzież z zaprzyjaźnionych liceów. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza (Piotr Rachocki - śpiew i Franciszek Kaszowski - organy).

Punktualnie o godzinie 1000 kapłani i uczestnicy mszy św. procesyjnie weszli do świątyni, a towarzyszyła pieśń "Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa". Uroczyście wprowadzono sztandar Oddziału oraz poczet sztandarowy XV LiceumOgólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach. Liturgię celebrowali ks. prałat dr Stanisław Puchała oraz proboszcz ks. prałat  dr Andrzej Suchoń. W pięknym kazaniu ks. Suchoń ukazał trudną drogę Kresowian na Śląsk, wiodącą przez prześladowania spowodowane przez okupantów niemieckich i rosyjskich, cierpienia i zagrożenie życia ze strony nacjonalistów ukraińskich, konieczność opuszczenia rodzinnej ziemi  i długotrwałą, ciężką podróż w nieznane. Osiedlanie na nowych terenach również nie było łatwe, niosło ze sobą problemy niechęci i odrzucenia przez miejscową ludność. Lecz przybysze z Kresów od razu aktywnie włączyli się w życie społeczne, kulturalne i naukowe Śląska, odgrywając dużą rolę w rozwoju regionu. Jak wspomniał kaznodzieja, umacniała ich wiara, a zwłaszcza umiłowanie Matki Boskiej, którą w wielu wizerunkach przewieźli, często z narażeniem życia, do nowych miejsc. Był tego świadkiem w czasie swojej wieloletniej posługi duszpasterskiej.

Po kazaniu miał miejsce szczególny moment poświęcenia sztandaru Oddziału Katowickiego TMLiKPW, ufundowanego przez członkinię Towarzystwa dr Lidię Grzybowską, zaś chorążym sztandaru był mec. Marek Jędrzejewski, również członek Towarzystwa w asyście katowickich licealistów. Pod koniec uroczystej mszy św. zabrzmiało uroczyste Te Deum jako podziękowanie za wieloletnią efektywną działalność Towarzystwa.  Ks. dr Suchoń odczytał następnie dekret arcybiskupa katowickiego dr Adriana Galbasa, mianujący ks. prałata dr Stanisława Puchałę kapelanem Oddziału katowickiego TMLiKPW.

Po celebrze, przy pieśni „Ave Maria”, udano się pod znajdujący się przy kościele pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich, pod którym zawsze płoną znicze. Odmówiono modlitwę i odśpiewano „Boże coś Polskę”, a następnie złożono kwiaty. Wiązanki złożono w imieniu Kresowian z Katowic, Gliwic i Zabrza, a także w imieniu prezydenta Katowic dr inż. Marcina Krupy; W imieniu IPN kwiaty złożył Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Jan Kwaśniewicz. Bukiety kwiatów złożyła też młodzież X Liceum im. J.I. Paderewskiego w Katowicach, XV Liceum im. W. Pileckiego w Katowicach oraz II Liceum im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.
 
Opracowanie:
dr Weronika Pawłowicz
fot. K. Łojek IPN I A. Szteliga TML