FORUM KRESOWE - Genialni - polska szkoła matematyczna we Lwowie

FORUM KRESOWE

7 czerwca br. roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęconych nauce, kulturze i sztuce Kresów.Tytuł spotkania to: "Genialni - polska szkoła matematyczna we Lwowie."
Prezentacje przygotowali uczniowie z trzech katowickich liceów : XLO, XVLO i I LO pod kierunkiem wspaniałych pedagogów : Karzyny Pieśniak, Tomasza Antona i Andrzeja Warmuza.
Wśród zaproszonych gości znależli się m.in. Prezes ZG TMLiKPW Adam Kiwacki, pani Bogumiła Murzyńska aktorka Teatru Śląskiego, wicedyrektor IILO im. M.Konopnickiej pani Anastazja Nędzi,członkowie naszego Towarzystwa i młodzież.
Na początku spotkania p.dr Andrzej Szteliga opowiedział o lwowskich uczelniach w okresie międzywojennym, a Andrzej Szczepański pięknymi piosenkami wprowadził nas w kresowy klimat.
Projekt, niewatpliwie udany, przybliżył zebranym postacie ze świata nauki lwowskiej szkoły matematycznej.