17 Września

Jak co roku spotykamy się pod tablicą upamiętniającą naszych RODAKÓW zamordowanych na Kresach Południowo - Wschodnich w czasie II wojny światowej.

Razem z nami była delegacja młodzieży z I LO im. M. Kopernika w Katowicach.

Biało - czerwona wiązanka, znicze, modlitwa - jesteśmy im to winni.

Jesteśmy to winni młodym pokoleniom, to od nas zależy, czy będą pamiętać.