COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim

Szanowni Państwo,

Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach zainicjował charytatywną zbiórkę środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie, organizowanej w związku z wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą osób chorych na COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim. Do akcji włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

W ramach akcji zbieramy preparaty do dezynfekcji, środki czystości, dozowniki, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej -w tym maski i rękawice jednorazowe. Naszą pomoc kierujemy w szczególności do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.

Koordynatorem akcji ze strony Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach jest Skarbnik GOSWP Pani Alicja Brzan-Kloś, tel. +48501459655 email: alicebk@wp.eu

Istnieje również możliwość zasilenia finansowego akcji poprzez przekaz pieniężny na konto Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach nr 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018 ING Bank Śląski O/Katowice z dopiskiem „pomoc medyczna”.

Gorąco zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji pomocowej dla Rodaków we Lwowie i w regionie lwowskim.