80 Rocznica Zamordowania Profesorów Lwowskich

80 lat temu 4 lipca 1941 roku Niemcy rozstrzelali we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

20 czerwca w Kościele Akademickim w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta msza święta w ich intencji. Mszę św. odprawił ks. Krzysztof Nowrot, a uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości.

Po zakończonej liturgii, w czasie której Jerzy Głybin aktor Teatru Śląskiego odczytał wiersz Zbigniewa Herberta "Przesłanie Pana Cogito", wraz z księżmi wszyscy udali się pod pamiątkową tablicę poświęconą profesorom, ufundowaną 10  lat temu przez nasz Odział przy dużym udziale wykładowców katowickich uczelni.

Po odczytaniu przez ks. Krzysztofa nazwisk zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich, krótkiej modlitwie i złożeniu kwiatów głos zabrał Prezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie Bogdan Kasprowicz, który poruszył serca zebranych. Następnie prof. dr habilitowany Maksymilian Pazdan przypomniał sylwetki zamordowanych, odnosząc się do osobistych przeżyć. Wśród gości był również przedstawiciel katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan Andrzej Drogoń, zwrócił on szczególną uwagę na rolę pamięci, pamięci historycznej.

W uroczystości brało udział wielu wykładowców śląskich uczelni, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach Pan Stefan Gajda oraz nasi członkowie.

Dziękujemy wszystkim; osobom prywatnym, przedstawicielom instytucji i ks. Krzysztofowi Nowrotowi. Dziękujemy za pamięć!

Dziękujemy za pamięć.