Aktualności

Corocznie o tej porze - jako członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa wespół z młodzieżą licealną - kwestowaliśmy na kilku cmentarzach katowickich, a także zbieraliśmy pieniądze do puszek w niektórych parafiach ; Zebrane środki przeznaczone były na odnowę polskich grobów na lwowskich cmentarzach.
Sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja „Znicz na Kresy”, organizowana corocznie przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach.
Została zakończona charytatywna akcja polegająca na zbiórce środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Zebrane przedmioty i medykamenty przekazane zostały do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.
Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach zainicjował charytatywną zbiórkę środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie, organizowanej w związku z wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą osób chorych na COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim. Do akcji włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich pod Lwowem hitlerowcy rozstrzelali 40 osób tj. profesorów i docentów uczelni lwowskich oraz członków ich rodzin; W następnych dniach śmierć poniosło kolejne 6 osób z lwowskiego środowiska naukowego. Wydarzenia te przeszły do historii jako „mord profesorów lwowskich”. Rocznica ta została upamiętniona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice dnia 4 lipca 2020 r. podczas mszy św. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie od 2011 r. wmurowana jest tablica z nazwiskami wszystkich poległych.
Uprzejmie informujemy, że niedawno ukazała się książka pt. „Rozważania o stosunkach polsko-ukraińskich” której autorem jest Pan Stanisław Jastrzębski - wieloletni członek oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jako młodzieniec brał udział w obronie tej części naszych kresów, walcząc z nacjonalistami ukraińskimi w szeregach Armii Krajowej.
Dnia 14 kwietnia 2020 roku w Warszawie w wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski - Prezes Instytutu Lwowskiego. Był poetą, pisarzem, publicystą, polonistą, dziennikarzem, a także uznanym bibliofilem i kolekcjonerem leopolitanów.
Uprzejmie informujemy, że dnia 25 marca 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu odbędzie się Konkurs Piosenki Kresowej „Bytomianie – Kresowianie”.