Aktualności

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że w Katowicach, jako stolicy województwa śląskiego, stanie Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Pod tą szlachetną inicjatywą podpisali się przedstawiciele górnośląskich oddziałów Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Tychach i Katowicach.
Pomnik będzie mógł stanąć na placu Ks. Emila Szramka w Katowicach przy Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Projekt Pomnika został opracowany przez znanego artystę rzeźbiarza Pana Jacka Sarapatę, a jest nim granitowy obelisk z orłem, krzyżem i stosownymi napisami - łącznie ok. 3 m wysokości.
Dnia 13 stycznia 2022 r. w Centrum Kresowym w Bytomiu zorganizowano spotkanie poświęcone prezentacji i promocji książki „Kochany Lwów” Andrzeja Szteligi połączone z prelekcją autora pod tytułem „Wschodnie granice Polski”.

„Kochany Lwów” to niezwykła pozycja wydana przez Bibliotekę Śląską, a poświęcona - jak z nazwy wynika - niezwykłemu miastu semper fidelis. We wprowadzeniu prezes, a zarazem redaktor, Danuta Skalska podkreśliła wyjątkowość tej pozycji łączącej wspaniały opis Lwowa i jego walorów z osobistymi wątkami autora;
22 listopada, w 103 rocznicę obrony Lwowa, nasi członkowie brali udział w uroczystości odsłonięcia w Katowicach tablicy informacyjnej
upamiętniającej kadetów lwowskich uczestniczących w III Powstaniu Śląskim znajdującej się na Skwerze Kadetów Lwowskich, na Osiedlu Tysiąclecia.
Pomyśleliśmy również o najmłodszych. W naszym oddziale zorganizowana została pomoc dla dzieci z grupy przedszkolnej w Rudkach. Przygotowane zostały zabawki i przybory szkolne, a zajęły się tym Siostry ze Zgromadzenia de Notre Dame w Katowicach, przy współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddział w Katowicach.
Jak co roku 1 listopada na trzech katowickich nekropoliach prowadziliśmy kwestę. Wspierała nas wspaniała młodzież i niestrudzeni nauczyciele X LO im.I. Paderewskiego, XV LO im.rtm.W.Pileckiego oraz I LO im.M.Kopernika, na nich zawsze można liczyć.
Zakończyła się doroczna akcja „Znicz na Kresy” organizowana przez nasze Towarzystwo już po raz piętnasty.
Wzięła w niej udział młodzież z kilkunastu katowickich szkół pod opieką nauczycieli i wychowawców.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 28 października 2021 roku odbyły się w Nekropolii przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach uroczystości upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców i ONUpa oraz poległych w latach 1939-1947 na Kresach Południowo-Wschodnich.
80 lat temu 4 lipca 1941 roku Niemcy rozstrzelali we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

20 czerwca w Kościele Akademickim w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta msza święta w ich intencji. Mszę św. odprawił ks. Krzysztof Nowrot, a uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości.