Aktualności

22 listopada, w 103 rocznicę obrony Lwowa, nasi członkowie brali udział w uroczystości odsłonięcia w Katowicach tablicy informacyjnej
upamiętniającej kadetów lwowskich uczestniczących w III Powstaniu Śląskim znajdującej się na Skwerze Kadetów Lwowskich, na Osiedlu Tysiąclecia.
Pomyśleliśmy również o najmłodszych. W naszym oddziale zorganizowana została pomoc dla dzieci z grupy przedszkolnej w Rudkach. Przygotowane zostały zabawki i przybory szkolne, a zajęły się tym Siostry ze Zgromadzenia de Notre Dame w Katowicach, przy współpracy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddział w Katowicach.
Jak co roku 1 listopada na trzech katowickich nekropoliach prowadziliśmy kwestę. Wspierała nas wspaniała młodzież i niestrudzeni nauczyciele X LO im.I. Paderewskiego, XV LO im.rtm.W.Pileckiego oraz I LO im.M.Kopernika, na nich zawsze można liczyć.
Zakończyła się doroczna akcja „Znicz na Kresy” organizowana przez nasze Towarzystwo już po raz piętnasty.
Wzięła w niej udział młodzież z kilkunastu katowickich szkół pod opieką nauczycieli i wychowawców.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 28 października 2021 roku odbyły się w Nekropolii przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach uroczystości upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców i ONUpa oraz poległych w latach 1939-1947 na Kresach Południowo-Wschodnich.
80 lat temu 4 lipca 1941 roku Niemcy rozstrzelali we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

20 czerwca w Kościele Akademickim w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta msza święta w ich intencji. Mszę św. odprawił ks. Krzysztof Nowrot, a uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości.
18 czerwca w kilku miastach naszego regionu odbył się "Bieg Orląt".

Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego projektu finansowanego z Obywatelskiego Budżetu Marszałkowskiego w Katowicach jest Pan Adam Kiwacki - prezes częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Pomoc finansowa, którą przekazujemy dwa razy do roku, dotarła do potrzebujących.
Paczki niespodzianki, jak zawsze, dla milusińskich ze Lwowa i okolicy przygotowało niepubliczne przedszkole "Tęcza" prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Katowicach.