Aktualności

Uprzejmie informujemy, że niedawno ukazała się książka pt. „Rozważania o stosunkach polsko-ukraińskich” której autorem jest Pan Stanisław Jastrzębski - wieloletni członek oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jako młodzieniec brał udział w obronie tej części naszych kresów, walcząc z nacjonalistami ukraińskimi w szeregach Armii Krajowej.
Dnia 14 kwietnia 2020 roku w Warszawie w wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski - Prezes Instytutu Lwowskiego. Był poetą, pisarzem, publicystą, polonistą, dziennikarzem, a także uznanym bibliofilem i kolekcjonerem leopolitanów.
Uprzejmie informujemy, że dnia 25 marca 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu odbędzie się Konkurs Piosenki Kresowej „Bytomianie – Kresowianie”.