Aktualności

Młodzież XLO im.I .Paderewskiego w Katowicach wzorem lat ubiegłych przygotowała
słodkości (300 czekolad) dla polskich dzieci na Kresach. My zajęliśmy się transportem.
Nie było łatwo; pandemia ,zamknięta granica itp.
Po miesiącu udało się !
Czekolady dotarły do lwowskich przedszkolaków,do polskiej sobotnio- niedzielnej szkoły
w Szczercu i do młodych sportowców z "Pogoni"
Książka „Kochany Lwów” stanowi rzetelny dokument historyczny fascynujących, ale jakże dramatycznych dziejów Lwowa i Lwowiaków.

Powstała z tęsknoty za swoim miejscem na ziemi, za swoją tożsamością, mówi o wyobcowaniu, o brutalnym odcięciu od korzeni, a dotyczy świata, którego już prawie nie ma
Życzenia
zdrowych i radosnych
Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz wszelkiej pomyślności
i Błogosławieństwa Bożego
w Nowym Roku
Corocznie o tej porze - jako członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa wespół z młodzieżą licealną - kwestowaliśmy na kilku cmentarzach katowickich, a także zbieraliśmy pieniądze do puszek w niektórych parafiach ; Zebrane środki przeznaczone były na odnowę polskich grobów na lwowskich cmentarzach.
Sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja „Znicz na Kresy”, organizowana corocznie przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach.
Została zakończona charytatywna akcja polegająca na zbiórce środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Zebrane przedmioty i medykamenty przekazane zostały do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.
Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach zainicjował charytatywną zbiórkę środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie, organizowanej w związku z wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą osób chorych na COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim. Do akcji włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich pod Lwowem hitlerowcy rozstrzelali 40 osób tj. profesorów i docentów uczelni lwowskich oraz członków ich rodzin; W następnych dniach śmierć poniosło kolejne 6 osób z lwowskiego środowiska naukowego. Wydarzenia te przeszły do historii jako „mord profesorów lwowskich”. Rocznica ta została upamiętniona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice dnia 4 lipca 2020 r. podczas mszy św. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie od 2011 r. wmurowana jest tablica z nazwiskami wszystkich poległych.