Aktualności

W dniu 15 stycznia 2024 w Instytucie im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbył się wykład wygłoszony przez Pana Tomasza Kubę Kozłowskiego pt. „Lwów po raz pierwszy, czyli miasto, którego nie znamy”.


Słuchacze, w tym licznie zebrana młodzież szkół średnich, mieli niepowtarzalną okazję zdobyć, uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat nowatorskich projektów dotyczących życia społecznego i kulturalnego realizowanych we Lwowie z końcem dziewiętnastego i w pierwszych dekadach dwudziestego wieku. Projekty te miały pionierski charakter w skali kraju i Europy.
We wtorek dnia 9 stycznia 2024 roku, w sali bankietowej COP-u w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich/O Katowice przy pięknie ozdobionych w centralnym miejscu małym JEZUSKIEM i zastawionych stołach w postaci barszczyku z uszkami, pierogami, kutią i słodkościami przygotowanymi przez nasze koleżanki.
Spotkanie to stanowiło wyjątkową okazję do integracji oraz wymiany doświadczeń miłośników historii i kultury związaną z polskim Lwowem i Kresami Południowo/Wschodnimi.
W niedzielę 19 listopada 2023 r. o godz. 11.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach została odprawiona msza św. za obrońców Lwowa, za Orlęta Lwowskie, które oddały życie w latach 1918-1921.

Młodzież lwowska ochotniczo walczyła z wojskami ukraińskimi o swoje miasto i Polskę w okresie od listopada 1918 r. do maja roku 1919. W 1920 r., od lipca do września, w szeregach Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej przeciwstawiła się wojskom rosyjskim. W maju 1921 roku Kadeci Lwowscy, uczniowie średniej szkoły o profilu wojskowym, wyruszyli na Śląsk, by walczyć w III powstaniu.
"Bieg Orląt" jest cenną inicjatywą, która narodziła się kilka lat temu w częstochowskim oddziale TML i KPW. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie Obrony Lwowa w 1918 roku i przekazanie najmłodszym to często zapominane wydarzenie tak ważne w naszej historii.

"Bieg Orląt", to bieg dziewięciolatków na dystansie 1421m. W biegu tym wszyscy uczestnicy są zwycięzcami i każdy otrzymuje medal i okolicznościową kartę.
Dzień Wszystkich Świętych, to dzień zadumy i refleksji, myślimy, o Tych którzy odeszli, a także o Tych, których mogiły pozostały na Kresach dawnej
Rzeczpospolitej.

Te miejsca pamięci, to ślady naszej obecności, to nasza historia i dlatego już od 25 lat kwestujemy, zbieramy środki na remont polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, a w tym roku także na pomoc Rodakom na Kresach.

Jak zawsze wsparli nas nauczyciele i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół tj.II LO im.M.Kopernika, X LO im.I.J.Paderewskiego i XV LO im.rtm.W.Pileckiego, na nich zawsze możemy liczyć!

DZIĘKUJEMY
Już siedemnasty raz braliśmy udział w akcji "PODARUJ ZNICZ NA KRESY". Do tego przedsięwzięcia udalo się zaangażować 16 katowickich szkół.Były to szkoły średnie i podstawowe, a także jedno przedszkole. Młodzież przy pomocy i pod nadzorem pedagogów zbierała, a następnie pakowała biało- czerwone znicze,które pojechały na Kresy i w dniu Wszystkich Świętych zapłonęły na polskich grobach we Lwowie, Drohobyczu, Borysławiu, Rudkach Stryju oraz w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim.
Uczestnicząc w takiej akcji, młodzież uczy się historii , a równocześnie daje świadectwo naszej kresowej pamięci. Dziękujemy młodym katowiczanom za zaangażowanie.
Dnia 19 listopada 2023 r. odbędzie się znaczące wydarzenie powiązane ze 105-rocznicą Obrony Lwowa przed atakiem ukraińskim w listopadzie 1918 r. oraz uhonorowaniem Orląt Lwowskich
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wieloletnią tradycją – członkowie naszego Towarzystwa wraz z młodzieżą i nauczycielami kilku liceów katowickich (I LO im. M. Kopernika, X LO im. J.I. Paderewskiego i XV LO im. W. Pileckiego) – będą kwestować dnia 1 listopada tj. Wszystkich Świętych na następujących cmentarzach: ul. Sienkiewicza, ul. Francuska (część katolicka), ul. Panewnicka.
Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc charytatywną dla grupy Polaków we Lwowie oraz odnowę wybranych polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim.
Liczymy na szczodrość lokalnej społeczności oraz przybyłych gości.