Aktualności

Jak co roku 1 listopada na trzech katowickich nekropoliach prowadziliśmy kwestę. Wspierała nas wspaniała młodzież i niestrudzeni nauczyciele X LO im.I. Paderewskiego, XV LO im.rtm.W.Pileckiego oraz I LO im.M.Kopernika, na nich zawsze można liczyć.
Zakończyła się doroczna akcja „Znicz na Kresy” organizowana przez nasze Towarzystwo już po raz piętnasty.
Wzięła w niej udział młodzież z kilkunastu katowickich szkół pod opieką nauczycieli i wychowawców.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 28 października 2021 roku odbyły się w Nekropolii przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach uroczystości upamiętniające zamordowanych przez hitlerowców i ONUpa oraz poległych w latach 1939-1947 na Kresach Południowo-Wschodnich.
80 lat temu 4 lipca 1941 roku Niemcy rozstrzelali we Lwowie na Wzgórzach Wuleckich profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

20 czerwca w Kościele Akademickim w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta msza święta w ich intencji. Mszę św. odprawił ks. Krzysztof Nowrot, a uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości.
18 czerwca w kilku miastach naszego regionu odbył się "Bieg Orląt".

Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego projektu finansowanego z Obywatelskiego Budżetu Marszałkowskiego w Katowicach jest Pan Adam Kiwacki - prezes częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Pomoc finansowa, którą przekazujemy dwa razy do roku, dotarła do potrzebujących.
Paczki niespodzianki, jak zawsze, dla milusińskich ze Lwowa i okolicy przygotowało niepubliczne przedszkole "Tęcza" prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Katowicach.
Włączamy się w kolejną akcję medyczną i wszystkich zapraszamy!

Inicjatorem akcji "Dobre Serce" jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska o/ KATOWICE
Każdy z nas może pomóc potrzebującym Rodakom na KRESACH.

Możemy przekazac sprzęt ortopedyczny, środki czystości, środki medyczne itp.

LICZYMY NA WAS !