Akcja „Znicz na Kresy”

Sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja „Znicz na Kresy”, organizowana corocznie przez Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach oraz  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach.

Istniejąca obecnie wyjątkowo trudna sytuacja w sposób szczególny zmobilizowała pedagogów i uczniów kilkunastu szkół katowickich (podstawowych i średnich), a jej efektem było zebranie ponad 2 tys. zniczy. Dzięki wysiłkowi naszej młodzieży z okazji Wszystkich Świętych znów zapłoną znicze na grobach polskich cmentarzy we Lwowie i w innych miejscach pochówku naszych Rodaków na Kresach.