Akcja Pomocy Medycznej dla Lwowa ZAKOŃCZONA

Uprzejmie informujemy, że została zakończona charytatywna akcja polegająca na zbiórce środków czystości i wyrobów medycznych na rzecz środowisk polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Zebrane przedmioty i medykamenty przekazane zostały do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.

Głównym organizatorem akcji był Zarząd Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach, do której włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Katowicach oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Do pomocy włączyło się, jak co roku, przedszkole Sióstr Szkolnych de Notre Dame wysyłając maluchom zabawki, słodycze i przybory piśmiennicze.

Nadmieniamy, że nadal istnieje możliwość zasilenia finansowego akcji pomocy charytatywnej dla Rodaków we Lwowie i na Kresach Południowo-Wschodnich poprzez przekaz pieniężny na konto Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach nr 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018 ING Bank Śląski O/Katowicez dopiskiem „pomoc charytatywna”.