80 rocznica zbrodni wolynskiej

11 lipca 2023 roku, w osiemdziesiątą rocznicę Rzezi Wołyńskiej, w Katowicach uczczono pamięć pomordowanych na Kresach Polaków.

Przed ufundowaną przez katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich tablicą, wmurowaną w ścianę kaplicy na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, spotkali się członkowie Towarzystwa , przedstawiciele władz miasta i stowarzyszenia Śląski Porządek.

Pan Marek Warmuz, nauczyciel historii w I LO im. M. Kopernika, przypomniał tragiczne okoliczności, które doprowadziły do okrutnych wydarzeń na Wołyniu i później w całej Małopolsce Wschodniej.

Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez ks. prałata dr Stanisława Puchałę, pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu władz miasta głos zabrała Naczelnik Wydziału Kultury, p. Edyta Sytniewska. Podziękowała ona Towarzystwu za utrwalanie pamięci o Kresach.

W tym samym Miejscu Pamięci Narodowej wiązanki złożyli również Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele IPN-u w Katowicach z p. Naczelnikiem Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Janem Kwaśniewiczem oraz członkowie różnych środowisk kresowych.