Młodzież szkolna pamięta o Polakach z Kresów

Zakończyła się doroczna akcja „Znicz na Kresy” organizowana przez nasze Towarzystwo już po raz piętnasty. Wzięła w niej udział młodzież z kilkunastu katowickich szkół pod opieką nauczycieli i wychowawców. Podkreślić należy fakt, że całe przedsięwzięcie cieszyło się wielkim zainteresowaniem uczestników, pomimo istotnych utrudnień spowodowanych przez pandemię, takich jak konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego, zebraliśmy około 1800 zniczy.

Dzięki zaangażowaniu Uczniów i ich Opiekunów można mieć nadzieję, że znicze na polskich grobach we Lwowie i innych miejscowościach zapłoną w kolejnych latach.