Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział Katowice