KONTAKT
Siedziba Oddziału:
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice
telefon: 533367789

Prezes: Maria Ślepowrońska tel. 510242760

Wiceprezes: Jadwiga Feifer tel. 698838691

Wiceprezes: Andrzej Szteliga tel. 781818092

Strona internetowa: www.tmlkatowice.pl
Numer KRS 0000481646

NIP 9542745698

REGON 243397963

KONTO
Bank Śląski Katowice 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018