AKTUALNOŚCI - ANONSE

Pamięć o pomordowanych Polakach na Kresach

4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich pod Lwowem hitlerowcy rozstrzelali 40 osób tj. profesorów i docentów uczelni lwowskich oraz członków ich rodzin; W następnych dniach śmierć poniosło kolejne 6 osób z lwowskiego środowiska naukowego. Wydarzenia te przeszły do historii jako „mord profesorów lwowskich”. Rocznica ta została upamiętniona przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice dnia 4 lipca 2020 r. podczas mszy św. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie od 2011 r. wmurowana jest tablica z nazwiskami wszystkich poległych.

11lipca 1943 r. oddziały ukraińskie działające u boku hitlerowców dokonały okrutnego mordu ludności polskiej w małej wiosce Kisielin na Wołyniu, a wydarzenie to stanowiło kulminacyjny moment szerokiej akcji eksterminacji ludności polskiej, ale również żydowskiej, ormiańskiej i rosyjskiej, określonej jako „rzeź wołyńska”. Ludobójstwo podczas okupacji terenów II RP na Wołyniu przez III Rzeszę objęło okres od lutego 1943 r. do lutego 1945 r., a szczególnym okrucieństwem wsławiły się oddziały ukraińskie OUN–UPA. Szacuje się, że w procesie eksterminacji na Wołyniu śmierć poniosło ok. 120 tys. osób. Rocznicę tego tragicznego wydarzenia również uhonorowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice w dniu 11 lipca 2020 r. pod tablicą pamiątkową na kaplicy cmentarnej przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Dziś, w 77-rocznicę Rzezi Wołyńskiej, zebraliśmy się tutaj pod tą ufundowaną przez nas tablicą, aby uczcić pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Ten dzień, 11 lipca „krwawa niedziela” była kulminacyjnym momentem tej rzezi. Oddziały UPA przeprowadziły wtedy skoordynowany i brutalny atak w setkach miejscowości Wołynia i Galicji Wschodniej. Zginęły wtedy setki tysięcy niewinnych ludzi - Polaków w większości. Kresy spłonęły krwią - polską krwią! W 2016 roku Sejm RP uchwalił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej; A my pomni na słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego przyszliśmy tu dać wyraz tej pamięci, bo „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem”. I przyszliśmy tu, aby modlić się do Pana Boga w intencji wszystkich pomordowanych, jak również w intencji tych Ukraińców, którzy zginęli pomagając Polakom. A więc módlmy się, polecając dusze zmarłych Bożemu Miłosierdziu; Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny Odpoczynek… Irena Właszczuk
Modlitwa oraz wiązanka kwiatów i zapalony znicz - to wszystko, co współcześnie można ofiarować bestialsko zamordowanym wówczas Rodakom na Kresach.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że niedawno ukazała się książka pt. „Rozważania o stosunkach polsko-ukraińskich” której autorem jest Pan Stanisław Jastrzębski - wieloletni członek oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jako młodzieniec brał udział w obronie tej części naszych kresów, walcząc z nacjonalistami ukraińskimi w szeregach Armii Krajowej. Jego osobiste przeżycia i doświadczenia, a także dotychczasowy dorobek literacki w tej dziedzinie, stanowią o wyjątkowości tej pozycji faktograficzno-literackiej. Treść książki dotyczy rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce w okresie II wojny światowej w województwie stanisławowskim; Stanowi fragment niezwykle bolesnych relacji polsko-ukraińskich, a które do niedawna były ukrywane. Nadszedł już czas, aby zebrać pozostałe okruchy wspomnień dotyczących ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach i ocalić je od zapomnienia. Obowiązkiem Kresowian jest przekazanie następnym pokoleniom Polaków prawdy o tamtych czasach i wydarzeniach; Zwłaszcza, że ziemie te były symbolem walki o niepodległość Polski i o ich przynależność do Macierzy.

W załączeniu prezentujemy obwolutę książki oraz notkę biograficzną autora.

Książkę można nabyć poprzez bezpośredni kontakt z autorem, co stanowi dodatkową atrakcję, a więc możliwość rozmowy i ewentualnie uzyskanie personalnej dedykacji. Cena książki to zaledwie 25 zł.
Pan Stanisław Jastrzębski: tel. (32) 2411795 lub 512648724.

Gorąco polecamy - Zarząd TMLiLPW O/Katowice.


K o m u n i k a t
Dnia 14 kwietnia 2020 roku w Warszawie w wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski - Prezes Instytutu Lwowskiego. Był poetą, pisarzem, publicystą, polonistą, dziennikarzem, a także uznanym bibliofilem i kolekcjonerem leopolitanów. Był człowiekiem niezwykle zasłużonym w opiece nad polskim dziedzictwem kulturowym na historycznych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, badaczem i dokumentalistą historii i kultury Lwowa. W latach 1972-1974 Janusz Wasylkowski był kierownikiem artystycznym Teatru Rozrywki TVP, dla którego zrealizował 45 spektakli, a w latach 1987-1988 kierował teatrem „Buffo”. Od 1982 r. uczestniczył w pracach podziemnego zespołu „Historii Lwowa” (działającego pod opieką ks. prof. Marka Kiliszka przy parafii Św. Trójcy na Solcu w Warszawie). Od 1991 prowadził Instytut Lwowski i był redaktorem naczelnym „Rocznika Lwowskiego” (dotychczas ukazało się jego 21 tomów). Wśród najbardziej znanej jego twórczości lwowskiej należy wymienić: „Są słowa” (wiersze o mieście, które samo się nie obroni), „Piosenki lwowskiej ulicy”, „Ni ma jak Lwów”, „Lwowskie misztygałki”, „Teatr ulicy Kopernika”. Za wieloletnią działalność w sferze ochrony i popularyzacji dziedzictwa Lwowa został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymał również Złotą Odznaką Związku Ziem Wschodnich w Londynie, medal „Pro Memoria”, wyróżnienie honorowe Nagrody literackiej im. Władysława Reymonta (za wszelkie zasługi dla ocalenia pamięci Lwowa), odznaczenie „Polonia Mater nostra est” oraz nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Panie, świeć nad Jego duszą…

Kierownictwo Instytutu Lwowskiego przejął dotychczasowy wiceprezes Bogdan St. Kasprowicz – prawnik, poeta, urodzony gawędziarz, człowiek, którego kredo życiowe brzmi: „A o Lwowie pamiętać, pamiętać, pamiętać”. Jest osobą dobrze nam znaną, gdyż pochodzi ze Śląska i współpracuje z naszym Towarzystwem od wielu już lat.

Gratulujemy i życzymy mu wielu sukcesów w kontynuacji szlachetnych idei Instytutu Lwowskiego w Warszawie, a także dalszych inicjatyw we współpracy ze środowiskiem lwowskim/kresowym na Górnym Śląsku.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Katowice.


K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 marca 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu odbędzie się Konkurs Piosenki Kresowej „Bytomianie – Kresowianie”.
Jego uczestnikami będą dzieci ze szkół podstawowych (Bytomia i innych miast śląskich), a występować będą w kategoriach solistów oraz zespołów klasowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową.
Zarząd TMLiKPW O/Katowice podjął honorowy patronat nad tą imprezą i chciałby, aby dzieci szkolne z Katowic również wzięły udział w tym konkursie - o co apelujemy do Rodziców i Pedagogów.

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU