AKTUALNOŚCI - ANONSE

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Poddaję pod rozwagę udział w wyjątkowym kameralnym koncercie z okazji 30-lecia Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, pełnym kolorytu i klimatu dawnego Lwowa i Kresów, a także niezwykłego humoru splecionego z nostalgią…

Szanowni Państwo,

Dnia 13 kwietnia 2019 roku mija 30 rocznica utworzenia oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W wyniku Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) , które odbyło się dnia 13 kwietnia 1989 roku w Katowicach, deklarację członkowską podpisały 192 osoby. Podczas tamtego spotkania ukształtowały się pierwsze władze Katowickiego Oddziału oraz nakreślono jego cele i zadania. Dziś Oddział Towarzystwa liczy zaledwie 35 osób. Sporo naszych Koleżanek i Kolegów odeszło do Pana Boga. Dlatego chętnie przyjmiemy do naszego grona przedstawicieli młodszego pokolenia, niekoniecznie mających związki rodzinne z dawnym Lwowem i Kresami, ale po prostu sympatyków polskiej tradycji związanej z historią i kulturą tamtych ziem. Serdecznie zapraszamy!

Z okazji Jubileuszu 30-lecia oddziału katowickiego TMLiKPW zostanie zorganizowana okolicznościowa uroczystość w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 18 w MDK „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47. W programie artystycznym zatytułowanym „Nasza Niepodległa i Kresy” wystąpią: zespół wokalno-muzyczny „Promyki Krakowa” oraz kabaret „Tyligentne Batiary” z Bytomia. Impreza odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - znalazł również odzwierciedlenie literackie w pamiątkowej broszurze przedstawiającej naszą działalność i nasz dorobek.Szanowni Państwo,

Niezwykłe wydarzenie jakim było odsłonięcie tablicy w hołdzie Obrońcom Lwowa z 1918 r. oraz jej poświęcenie podczas uroczystej Mszy Św. w Kościele Garnizonowym w Katowicach w dniu 25 listopada 2018 r. - wpisało się w jubileuszowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tablica Obrońców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn Orląt Lwowskich, którego celem była inkorporacja Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieńczony sukcesem.

Na uwagę zasługuje fakt dużej życzliwości ze strony władz kościelnych, cywilnych i wojskowych, a także ze strony mediów. Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - pragnie wyrazić głębokie podziękowania przede wszystkim darczyńcom (indywidualnym i zbiorowym); Ich wspólne składki pozwoliły ufundować tę tablicę pamiątkową oraz pokryć koszty związane z organizacją i przebiegiem uroczystości.
Szczególne podziękowania dotyczą Archidiecezji Katowickiej oraz Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Za udział w uroczystości wyrazy wdzięczności kierowane są do przedstawicieli nast. instytucji i organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Katowice, Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Lwowski. Podobne podziękowania należą się harcerzom z I Szczepu ZHP im. Obrońców Katowic oraz młodzieży reprezentującej nast. licea katowickie: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im. Gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. W. Pileckiego; Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych liceów katowickich wystawiły poczty sztandarowe. Ponadto młodzież klasy wojskowej XV LO trzymała wartę przy tablicy Obrońców Lwowa, zaś młodzieżowy chór X LO ubarwił uroczystość śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Za promocję i relację z wydarzenia podziękowania należą się Telewizji Polskiej w Katowicach, Polskiemu Radiu Katowice i redakcji Dziennika Zachodniego.

Wyjątkowa uroczystość patriotyczno-religijna, w swoim przebiegu, dostarczyła niezwykłych wzruszeń nie tylko Lwowiakom i ich rodzinom, ale również przybyłym sympatykom.