AKTUALNOŚCI - RELACJE

30-lecie katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich.

W dniu 24 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyły się główne uroczystości z okazji 30-lecia Oddziału TML Katowice. W obchodach wzięły udział takie osobistości, jak: pan Andrzej Kamiński - prezes Zarządu Głównego TML i KPW we Wrocławiu, pan Bogdan Kasprowicz - wiceprezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie, pan Stefan Gajda - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” O/Górnośląski w Katowicach, pani Agnieszka Dec-Michalska - wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pan Krzysztof Szymański - redaktor „Kuriera Galicyjskiego” we Lwowie, pan Marek Horbań - prezes Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”, pan dr Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, a urząd ten reprezentował w jego zastępstwie pan Mariusz Skiba – wiceprezydent,który gratulując Jubileuszu 30-lecia, był pod wrażeniem naszych osiągnięć realizowanych przez tak niewielką grupę członków. Pan Prezydent zadeklarował również współpracę na płaszczyźnie inicjatyw, które będą realizowane z miastem Katowice.

Spośród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w uroczystości byli prezesi oddziałów TMLiKPW : Tychy - pani Maria Półtorak, Gliwice - pani Maria Kaproń, Zabrze - pan Andrzej Azyan i pani Bogusława Romaniewska – wiceprezes TML – Tarnów. Byli obecni również dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych jednostek oświatowych z Katowic, a zwłaszcza szkół: pani Ewa Sobula - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, X LO im. I.J. Paderewskiego, I LO im. M. Kopernika, pani Edyta Porządnicka-Lamch - dyrektor XV LO im. Rtm. W. Pileckiego, a ponadto pani Maria Lorek - dyrektor Fundacji „Elementarz” oraz Siostra Serafina - kierownik Przedszkola „Tęcza” Sióstr Zakonnych Notre-Dame. Instytucję kościelną reprezentował: ks. dr Stanisław Puchała - wieloletni proboszcz w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz rektor Kościoła Akademickiego pw. św. Maksymiliana Kolbego w Katowicach.

W części konferencyjnej działalność i osiągnięcia oddziału katowickiego TMLiKPW przedstawiła pani Maria Ślepowrońska - prezes. W mijającym 30-leciu wiele dokonano na niwie krzewienia wiedzy o polskim Lwowie i kulturze Kresów na Śląsku, współpracy edukacyjnej z młodzieżą katowicką, działalności charytatywnej dla Polaków żyjących na tych terenach, odnowy polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim i Janowskim we Lwowie, współorganizowania wydarzeń patriotycznych i upamiętniania ważnych rocznic historycznych (konferencje, wystawy, nabożeństwa religijne, tablice pamiątkowe).

Wkład Lwowian i Kresowian w powojenny rozwój województwa śląskiego omówił w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Kresowianie na Śląsku” pan Bogdan Kasprowicz - wiceprezes Instytutu Lwowskiego w Warszawie, podkreślając udział przedwojennych kadr naukowych Lwowa w kształtowaniu i rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku, a zwłaszcza Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Medycznej w Zabrzu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Niezaprzeczalne są również zasługi ludzi ze Lwowa i Kresów w krzewieniu kultury: Akademia Muzyczna w Katowicach, Opera Śląska w Bytomiu, Operetka Śląska w Gliwicach i wiele innych płaszczyzn.

Ciekawe były wystąpienia gości ze Lwowa tj. pana Krzysztofa Szymańskiego redaktora „Kuriera Galicyjskiego” i pana Marka Horbania prezesa LKS „Pogoń Lwów”, poświęcone prezentacji współczesnego skomplikowanego bytu Polaków, współpracy z Macierzą, trosce o cmentarze i groby polskie, patriotycznemu wychowaniu dzieci i młodzieży, kultywacji tradycji narodowych i kresowych.

Współpracę oddziałów TMLiKPW na Górnym Śląsku zasygnalizowali prezesi z Tychów, Gliwic i Zabrza (Pani Janina Półtorak, Pani Maria Kaproń, Pan Andrzej Azyan); Z ich ust popłynęło również wiele ciepłych słów pod adresem oddziału katowickiego.

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu Pan Andrzej Kamiński - w uznaniu zasług w sferze krzewienia kultury oraz tradycji Lwowa i Kresów - uhonorował instytucje i osoby prywatne z Katowic medalami, odznakami 30-lecia TMLiKPW i okolicznościowymi dyplomami.

Część konferencyjną uświetnił występ chóru X LO im. I.J Paderewskiego oraz recytatorów z SP nr 35 im. A. Korczyńskiej w Katowicach. W części artystycznej wieczoru gościliśmy utytułowany zespół muzyczno-taneczny PROMYKI KRAKOWA (dziecięco-młodzieżowy) oraz znany lwowski kabaret TYLIGENTNE BATIARY z Bytomia. „Promyki Krakowa” wystąpiły w koncercie pt. „Nasza Niepodległa i Kresy”, który bazuje na patriotycznym programie przedstawiającym drogę państwa polskiego do niepodległości zatytułowanym „Nasza Wyzwolona 1918-2018”, a wzbogaconym o sekwencję poświęconą Kresom Południowo-Wschodnim. „Tyligentne Batiary” ukazały przedwojenny klimat Lwowa i powojenną tęsknotę w śpiewanej poezji; Niezwykła legenda Lwowa i czar Kresów - na przemian humor i nostalgia… Uwieńczeniem obchodów 30-lecia oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich była uroczysta Msza św. w dniu 26 maja br. celebrowana przez ks. dr Stanisława Puchałę w Kościele Akademickim w Katowicach (krypta katedry) w intencji żyjących członków TMLiKPW i tych którzy odeszli już na wieczną wartę. Obchody 30-lecia katowickiego oddziału TMLiKPW miały uroczysty i podniosły charakter. Dało się odczuć miłą, ciepłą i serdeczną atmosferę, za co dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom naszego miasta.Szanowni Państwo,

Dnia 13 kwietnia 2019 roku mija 30 rocznica utworzenia oddziału katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W wyniku Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) , które odbyło się dnia 13 kwietnia 1989 roku w Katowicach, deklarację członkowską podpisały 192 osoby. Podczas tamtego spotkania ukształtowały się pierwsze władze Katowickiego Oddziału oraz nakreślono jego cele i zadania. Dziś Oddział Towarzystwa liczy zaledwie 35 osób. Sporo naszych Koleżanek i Kolegów odeszło do Pana Boga. Dlatego chętnie przyjmiemy do naszego grona przedstawicieli młodszego pokolenia, niekoniecznie mających związki rodzinne z dawnym Lwowem i Kresami, ale po prostu sympatyków polskiej tradycji związanej z historią i kulturą tamtych ziem. Serdecznie zapraszamy!

Z okazji Jubileuszu 30-lecia oddziału katowickiego TMLiKPW zostanie zorganizowana okolicznościowa uroczystość w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 18 w MDK „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47. W programie artystycznym zatytułowanym „Nasza Niepodległa i Kresy” wystąpią: zespół wokalno-muzyczny „Promyki Krakowa” oraz kabaret „Tyligentne Batiary” z Bytomia. Impreza odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - znalazł również odzwierciedlenie literackie w pamiątkowej broszurze przedstawiającej naszą działalność i nasz dorobek.Szanowni Państwo,

Niezwykłe wydarzenie jakim było odsłonięcie tablicy w hołdzie Obrońcom Lwowa z 1918 r. oraz jej poświęcenie podczas uroczystej Mszy Św. w Kościele Garnizonowym w Katowicach w dniu 25 listopada 2018 r. - wpisało się w jubileuszowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tablica Obrońców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn Orląt Lwowskich, którego celem była inkorporacja Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieńczony sukcesem.

Na uwagę zasługuje fakt dużej życzliwości ze strony władz kościelnych, cywilnych i wojskowych, a także ze strony mediów. Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Katowice - pragnie wyrazić głębokie podziękowania przede wszystkim darczyńcom (indywidualnym i zbiorowym); Ich wspólne składki pozwoliły ufundować tę tablicę pamiątkową oraz pokryć koszty związane z organizacją i przebiegiem uroczystości.
Szczególne podziękowania dotyczą Archidiecezji Katowickiej oraz Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Za udział w uroczystości wyrazy wdzięczności kierowane są do przedstawicieli nast. instytucji i organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Katowice, Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Lwowski. Podobne podziękowania należą się harcerzom z I Szczepu ZHP im. Obrońców Katowic oraz młodzieży reprezentującej nast. licea katowickie: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im. Gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. W. Pileckiego; Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych liceów katowickich wystawiły poczty sztandarowe. Ponadto młodzież klasy wojskowej XV LO trzymała wartę przy tablicy Obrońców Lwowa, zaś młodzieżowy chór X LO ubarwił uroczystość śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Za promocję i relację z wydarzenia podziękowania należą się Telewizji Polskiej w Katowicach, Polskiemu Radiu Katowice i redakcji Dziennika Zachodniego.

Wyjątkowa uroczystość patriotyczno-religijna, w swoim przebiegu, dostarczyła niezwykłych wzruszeń nie tylko Lwowiakom i ich rodzinom, ale również przybyłym sympatykom.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich ,jak co roku, włączył się w akcję charytatywną dla Kresów, zorganizowaną przez Górnośląski Oddział Wspólnoty Polskiej. W związku z tym przekazaliśmy paczki żywnościowe przygotowane przez II LO im. M. Konopnickiej, Szkołę Podstawową nr 35 im. A. Korczyńskiej oraz Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Tran sportem samochodowym dary przed świętami trafią do polskich przedszkoli i potrzebujących rodaków we Lwowie.


Spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją w Katowicach

W dniu 11 marca 2011 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją poświęcone promocji XI i XII tomu „Kresowej Atlantydy”. Wspaniała seria „Kresowa Atlantyda” to historia i mitologia miast kresowych, począwszy od wielkich i ważnych jak Lwów, Stanisławów i Tarnopol po mniej znane, a bogate w niezwykłe wydarzenia dla historii naszego państwa i narodu. Dotychczas ukazało się dziesięć tomów; Najnowsze dwa poświęcone są ośrodkom Polesia i Wołynia (Pińsk, Dereszewicze, Mołodów, Porzecze, Perkowicze, Międzyrzecz Korecki) oraz Podola i Pokucia (Zbaraż, Podhorce, Olesko, Koropiec). Stanisław Sławomir Nicieja, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Opolskiego, od kilku dziesiątek lat zajmuje się zawodowo historią. Jest autorem wielu książek o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, współtworzył szereg filmów dokumentalnych o Lwowie.

Odrębnym fragmentem spotkania była prezentacja dokumentalnego filmu krótkometrażowego TVP pt. „Trzy mosty”, do którego scenariusz napisał i narrację poprowadził prof. S. Nicieja. Film opowiada tragiczne wydarzenia historyczne i losy Polaków w pierwszych tygodniach II Wojny Światowej (po inwazji niemieckiej 1 września 1939 r. i po agresji sowieckiej 17 września 1939 r.), a w szczególności ewakuację najwyższych władz państwowych i wojskowych za granicę. Na Pokuciu, na przygranicznych terenach z Rumunią i Węgrami, skoncentrowane jednostki wojskowe oraz duże grupy uciekinierów z Warszawy i innych miast polskich sukcesywnie opuszczają Polskę, wykorzystując do tego trzy przejścia graniczne na trzech mostach: w Zaleszczykach na Dniestrze, w Kutach na Czeremoszu, w Śniatynie na Prucie. Do Śniatyna przybył tzw. „złoty pociąg” w którym było 80 ton złota - rezerwa państwa polskiego; Złoto przeładowano na samochody i przewieziono do Rumunii, a dalej do W. Brytanii dla polskiego rządu na emigracji. Film „Trzy mosty”, to wizja autora dotycząca tragedii wrześniowej, o ludziach polityki, wojskowości, dyplomacji, kultury, sztuki; Przez historię znanych osobistości ukazano w filmie losy polskiego państwa i polskiego narodu.

Organizatorem i gospodarzem spotkania była Biblioteka Śląska w Katowicach, a współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Katowice. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy znacząca frekwencja uczestników.

Po spotkaniu można było zakupić najnowsze i wcześniejsze tomy „Kresowej Atlantydy” i uzyskać pamiątkowy wpis Autora; Była również okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów.W dniu, 8 stycznia 2019 roku w Ars-Café Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie noworoczne (opłatkowe) Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Towarzystwa i zaproszeni Goście, a wśród nich ks. prałat ppłk. dr Witold Mach - Proboszcz Kościoła Garnizonowego w Katowicach, pani Marta Chmielewska - Pełnomocnik Prezydenta miasta Katowice, Pan Stefan Gajda - Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Pani Janina Półtorak - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tychach, a także kilkoro dyrektorów szkół katowickich współpracujących z Towarzystwem.

Spotkanie prowadziła Pani Maria Ślepowrońska - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach. Ten zimowy wieczór przebiegł w wyjątkowo ciepłej atmosferze; Opłatkami łamali się wszyscy z wszystkimi, a serdecznym życzeniom noworocznym nie było końca. Oczywiście wspominano Lwów i Kresy, a zwłaszcza dawne wigilie bożo-narodzeniowe i polskie tradycje świąteczno-noworoczne. Na stole, w ramach poczęstunku, nie zabrakło barszczyku, pierożków i znakomitych słodkich wypieków, również autorstwa członkiń Towarzystwa.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem uroczystość uświetnił występ grupy artystycznej młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Katowicach; W pięknym poetycko-kolędowym repertuarze znalazło się wiele sentymentalnych utworów lwowskich.


W piątek, 30 listopada odbył się w Szkole Podstawowej nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
Międzyszkolny Konkurs Historyczny ORLĘTA "PRZYŚNIŁA SIĘ DZIECIOM POLSKA"
Laureaci konkursu:
I. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
II. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
III. Drużyna Szkoły Podstawowej Elementarz w Katowicach
Gratulujemy!


Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej obronę Lwowa w 1918 r. Katowice, 25 listopada 2018 r.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach zorganizowało znaczącą uroczystość upamiętniającą 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Obronę Lwowa 1918 r. Na uwagę i podziękowanie zasługuje fakt dużej życzliwości ze strony władz kościelnych, cywilnych i wojskowych. Dnia 25 listopada 2018 roku w Katowicach, w Kościele Garnizonowym, podczas uroczystej Mszy św. Proboszcz tej wojskowej parafii prałat ppłk dr Witold Mach w towarzystwie Pani Marii Ślepowrońskiej - Prezesa TML i KPW w Katowicach oraz Pani Heleny Sak - Nestorki katowickiego oddziału Towarzystwa, dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy w hołdzie Obrońcom Lwowa z 1918 r. w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tablica Obrońców Lwowa honoruje bohaterski zbrojny czyn Orląt Lwowskich, którego celem była inkorporacja Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku, uwieńczony sukcesem.

Władze Województwa Śląskiego reprezentował Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów, a stolicę regionu Wiceprezydent Katowic. Pod odsłoniętą tablicą wieńce złożyli również przedstawiciele Górnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Obok licznych wiernych zgromadzonych w świątyni odnotować należy znaczącą obecność młodzieży licealnej, a mianowicie: I LO im. M. Kopernika, II LO im. M. Konopnickiej, IV LO im. Gen. St. Maczka, X LO im. I.J. Paderewskiego, XV LO im. Rtm. W. Pileckiego. Swą obecność zaznaczyli również harcerze z I Szczepu ZHP im. Obrońców Katowic. Harcerze oraz reprezentacje wszystkich wymienionych liceów katowickich wystawiły poczty sztandarowe. Ponadto młodzież klasy wojskowej XV LO trzymała wartę przy tablicy Obrońców Lwowa, zaś młodzieżowy chór X LO ubarwił uroczystość śpiewając pieśni patriotyczne i religijne. Organista wykonał piękną maryjną pieśń „Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa”. Poezję o Lwowie Z. Herberta objawił aktor Teatru Śląskiego, Jerzy Głybin, a o bohaterskiej obronie Lwowa opowiedział wiceprezes Instytutu Lwowskiego - Bogdan Kasprowicz. Wyjątkowa uroczystość patriotyczno-religijna, w swoim przebiegu, dostarczyła niezwykłych wzruszeń nie tylko Lwowiakom i ich rodzinom, ale również przybyłym sympatykom. Ich wspólne składki pozwoliły ufundować tę tablicę pamiątkową.

Począwszy od homilii, wygłoszonej przez ks. prałata Stanisława Puchałę, a skończywszy na podziękowaniach - we wszystkich wypowiedziach przewijało się kilka motywów: bohaterstwo obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich i żołnierzy Wojska Polskiego), cmentarz Orląt we Lwowie, miasto „Semper Fidelis” Polsce i Kościołowi, polskość Lwowa i jego wkład w rozwój nauki i kultury, los przymusowych emigrantów na Śląsku oraz pozostałych Polaków we Lwowie.


W dniu 18.11.2018 r. o godz. 11 w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana była Msza Św. za Obrońców Lwowa 1918 i członków TML. Przy tej okazji zorganizowana została kwesta na pomoc Polakom mieszkającym we Lwowie.

Dnia 18.11.2018 r. o godz. 16 w katowickim MDK „Koszutka” odbył się koncert podsumowujący rok „Niepodległa”. W programie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem kresowym Paka Rycha.

W dniu 10.11.2018 r. w katowickim MDK „Ligota” odbył się recital fortepianowy Mateusza Tomicy. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu recytatorskiego i plastycznego pt. „Jak rodziła się Niepodległa” zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i MDK Ligota.

W dniu 11.11.2018 r. o godz. 10h30 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach celebrowana była Msza Św. za Ojczyznę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wartę honorową wystawiła młodzież z XV LO im. rtm. Pileckiego przed tablicą pamiątkową poświęconą obrońcom Lwowa.

Młodzież katowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w okresie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych dokonała zbiórki zniczy z przeznaczeniem na mogiły Polaków pochowanych na cmentarzach Lwowa, a w szczególności Cmentarz Łyczakowski i Kwaterę Orląt Lwowskich oraz Cmentarz Janowski.

W ramach akcji „Znicz na Kresy” zebrano ponad 1000 zniczy; Znicze szczęśliwie dotarły do Lwowa i rozświetliły wiele polskich grobów w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki.

Zarząd Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich składa serdeczne podziękowania młodzieży i pedagogom z nast. szkół katowickich:

  • Szkoły Podstawowe nr nr: 8, 11, 33, 35, 37, 56,
  • Licea Ogólnokształcące nr nr: I im. M. Kopernika, II im. M. Konopnickiej, III im. A. Mickiewicza, IV im. Gen. St. Maczka, X im. I.J. Paderewskiego, XY im. Rtm. W. Pileckiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu Wszystkich Świętych kwestowano na odnowę polskich grobów we Lwowie. W kweście na katowickich cmentarzach przy ul. Sienkiewicza, Francuskiej i Panewnickiej uczestniczyli członkowie Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połudnowo-Wschodnich oraz młodzież licealna reprezentująca I LO im. M. Kopernika, X LO im. I.J. Paderewskiego i XV LO im. Rtm. W. Pileckiego. Zgromadzone środki finansowe zostaną przekazane do Lwowa, gdzie przedstawiciele miejscowych Polaków zorganizują odnowę wybranych mogił.

Wszystkim darczyńcom, którym na sercu leży renowacja polskich grobów na lwowskich cmentarzach, a także kwestującej młodzieży i ich opiekunom pedagogicznym - składamy wyrazy głębokiego podziękowania.

W dniach 16.10.-6.11.2018 r. miała miejsce wystawa malarstwa pt. 'Pieśń Legionisty' Antoniego i Kajetana Stefanowiczów w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 5. Wystawa ukazała bogactwo artystyczne i ducha patriotycznego mieszkańców Lwowa i Kresów Wschodnich. Organizatorem wystawy był katowicki oddział TML i KPW.

Dnia 5.11.2018 r.- odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski-pod hasłem „Niepodległa”. Przesłuchań dokonał katowicki Oddział TML i KPW we współpracy z MDK –Ligota. Oceniono również prace plastyczne.